Powietrze na Mazurach pod kontrolą

0

Za blisko 3 mln zł do kwietnia przyszłego roku zostanie zmodernizowany system automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w woj. warmińsko-mazurskim.

W ramach tego projektu zostaną zakupione m.in. nowoczesne analizatory i inne urządzenia do pięciu stacji pomiarowych: w Olsztynie, Elblągu, Ostródzie, Gołdapi i Mrągowie, które prowadzą automatyczne badania jakości powietrza równolegle z pomiarami meteorologicznymi. Inspektorat kupi też samochód do kompleksowej obsługi tych stacji i dostosuje swoje zaplecze laboratoryjne do wymogów unijnych.

Inwestycja będzie kosztować 2,9 mln zł i została dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. System monitoringu powietrza zostanie zmodernizowany w ciągu 14 miesięcy. Inspektorat przygotowuje pierwsze przetargi na zakup sprzętu. Projekt zostanie oficjalnie zainaugurowany podczas sympozjum, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek w olsztyńskim urzędzie wojewódzkim.

Zdaniem Meiny woj. warmińsko-mazurskie należy do regionów o najczystszym na tle kraju powietrzu. Jak wynika z corocznych raportów, zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia – takich jak benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla – od kilku lat jest niższa niż dopuszczalne normy.

Lokalnie mogą jednak występować warunki niekorzystne dla zdrowia, zwłaszcza w miejscach o wysokiej emisji spalin samochodowych i zanieczyszczeń przemysłowych. Na gorszą jakość powietrza narażona jest głównie południowo-zachodnia i zachodnia część regionu oraz dwa największe miasta – Olsztyn i Elbląg.

Według niedawnego raportu NIK, Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Przyczynia się do tego tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące głównie z przydomowych kotłowni, w których pali się złej jakości węglem czy nawet śmieciami. Problemem jest również emisja zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

NIK wskazywała, że największe ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P) występują przede wszystkim na południu Polski i w dużych miastach. Najgorzej jest w Krakowie, gdzie limity były przekroczone przez 150 dni w roku.

Wyniki pomiarów jakości powietrza na Warmii i Mazurach są dostępne online na stronie www.wios.olsztyn.pl

pow

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze