Powiatowy Urząd Pracy dofinansuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Złóż wniosek

0

Powiatowy Urząd Pracy

Ogłasza nabór wniosków

Od 25.04.2016 r. do 29.04.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 wnioski będą przyjmowane od 25.04.2016 r. do 29.04.2016 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 11, 11-500 Giżycko w pok. 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Giżycku.

Maksymalna kwota dofinansowania 23.300,00 zł

Do specyfikacji wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania należy dołączyć oferty cenowe potwierdzające planowane zakupy.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko pok. nr 3, tel. 87 429 64 51 oraz na stronie internetowej www.gizycko.pup.gov.pl

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze