Ponad 60 opiekunów objęło opieką około 445 kotów. Gmina Giżycko podsumowuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

0

Podsumowanie realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko w 2023 roku”

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI PRZEBYWAJĄCYMI W SCHRONISKU

W roku 2023, tak jak w latach poprzednich, bezdomne zwierzęta domowe (psy) z terenu Gminy Giżycko, umieszczane były w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pudwągach, gm. Reszel. W tym okresie odłowiono na terenie Gminy Giżycko i umieszczono w schronisku 22 psy oraz przeprowadzono 23 adopcje.

Wizerunki i opisy psów odłowionych z terenu Gminy Giżycko i oczekujących w schronisku na adopcję dostępne są na stronie internetowej schroniska SCHRONISKO W PUDWĄGACH, na stronie internetowej Gminy Giżycko SCHRONISKO DLA PSÓW oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko (hol na II piętrze).

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI

W roku 2023 zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Giżycko zostało 66 opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących, którzy objęli opieką szacunkowo ok. 445 kotów wolno żyjących na terenie gminy Giżycko. Zakupiono łącznie 1530,50 kg suchej karmy na łączną kwotę 11997,46 zł brutto. Zarejestrowanym społecznym opiekunom kotów wolno żyjących wydawano skierowania na zabiegi sterylizacji kotek, w ramach zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Kościuszki 25 w Giżycku.

W roku 2023 przeprowadzono zabiegi sterylizacji 30 kotek wolno żyjących.
Informujemy, iż w roku 2024 (tak jak w latach ubiegłych) aby zarejestrować się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy wniosek rejestracyjny, zaopiniowany uprzednio przez właściwego Sołtysa (druk dostępny w punkcie obsługi klienta (parter) i pokoju nr 26 (II piętro) Urzędu Gminy Giżycko oraz w załącznikach pod tekstem.

STERYLIZACJA SUK I KOTEK POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI

W roku 2023 Gmina Giżycko finansowała również wykonanie zabiegów sterylizacji suk i kotek pozostających pod opieką właścicieli. W Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Kościuszki 25 w Giżycku przeprowadzone zostały zabiegi sterylizacji 32 zwierząt.
W roku 2024 skierowania na zabiegi sterylizacji – zarówno kotek wolno żyjących, jak i suk i kotek pozostających pod opieką właścicieli, będą wydawane od marca br. do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ ZWIERZĘTOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH

W 2023 roku odnotowano łącznie 20 przypadków konieczności udzielenia pomocy weterynaryjnej poszkodowanym w wypadkach zwierzętom – 6 przypadków dotyczyło zwierząt dzikich, 13 przypadków dotyczyło kotów, zaś 1 przypadek to pomoc udzielona poszkodowanemu w wypadku psu.

WNIOSEK rejestracji społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na rok 2024

(Urząd Gminy Giżycko) 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze