„Polscy przedsiębiorcy są niezwykle innowacyjni”- wywiad z prezesem PARP Dariuszem Budrowskim

3
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski

25 kwietnia w Giżycku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na wsparcie lokalnego biznesu. O tym, z jakich programów mogą skorzystać przedsiębiorcy, jakie działania podejmuje PARP, by wspierać innowacyjność, rozmawiamy z pochodzącym z Giżycka prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariuszem Budrowskim.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych. Z jakich programów mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację trzech krajowych programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach którego dysponujemy budżetem w wysokości 2,82 mld euro; Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) o budżecie ok. 1,4 mld euro oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) z budżetem 1,37 mld zł. W ich ramach uruchomiliśmy już pierwsze konkursy. Będą to środki m.in. na działalność badawczo-rozwojową, wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach, projektowanie produktów i usług, rozpoczęcie działalności, automatyzację i robotyzację, transformację w kierunku GOZ czy wejście na rynki zagraniczne. Do 9 maja przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do Ścieżki SMART w ramach programu FENG. To konkurs o ogromnym budżecie – w pierwszym naborze na dofinansowanie projektów, z ramienia PARP, przeznaczono 4,45 mld zł. W Ścieżce SMART przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację kompleksowych projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji. Realizacja projektów odbywa się w trybie modułowym w zależności od indywidualnych potrzeb firmy.

Uruchomiliśmy także nabór do konkursu „Platform startowych dla nowych pomysłów” z programu dedykowanego Polsce Wschodniej. Platformy to podmioty, które będą wspierać rozwój młodych firm – tzw. start-upów.

Wkrótce uruchomimy również działania, które pozwolą pozyskać środki m.in. na ekspansję zagraniczną, opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej, mentoring czy automatyzację i robotyzację. To będą środki dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy.

Ja zawsze powtarzam, że polscy przedsiębiorcy są najlepsi na świecie, a rolą PARP jest to, aby ich wspierać. Organizujemy spotkania informacyjne w różnych częściach Polski, aby pokazać, na jakie wsparcie z Funduszy Europejskich mogą liczyć firmy. Zachęcam również giżyckich przedsiębiorców, aby składali wnioski o dofinansowanie, aby pozyskać fundusze na rozwój swoich firm. Wszelkie informacje o działaniach, ale także o spotkaniach, w których bierzemy udział, tak, aby z nami porozmawiać, są publikowane na bieżąco  na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl)

Polacy są dość kreatywnym narodem, skłonnym do nieszablonowych działań, ale wciąż jest wiele barier hamujących innowacyjność. Jakie działania podejmuje PARP, aby tę innowacyjność wspierać?

Tak, to że jesteśmy kreatywni, potwierdzają również przedsiębiorcy z Giżycka i okolic, którzy chętnie sięgali po wsparcie w ramach takich obszarów jak internacjonalizacja i zdobywanie zagranicznych rynków czy wzornictwo. Polscy przedsiębiorcy są niezwykle innowacyjni, co potwierdza IV edycji badania „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wydanego przez PARP. Według niego, aż 75,1% polskich firm można uznać za innowacyjne, a 79,6% aktywne innowacyjnie. Innowacyjność w przedsiębiorstwach jest kluczowym obszarem wsparcia Funduszy Europejskich. Duży nacisk na rozwój polskiego ekosystemu innowacji kładzie przede wszystkim program FENG, w tym wspomniana wcześniej ścieżka SMART, której celem jest zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych firm. W obecnej perspektywie PARP jest zaangażowana w wiele instrumentów dla klastrów, ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych), które wesprą firmy w działalności innowacyjnej i procesie transformacji cyfrowej. Wśród działań PARP wspierających innowacyjność, które będą realizowane w ramach FENG I FEPW, można wymienić te ukierunkowane na przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć nową strategię wzorniczą dla swojej firmy. Ponadto oferta produktowa dla firm obejmuje takie obszary jak: wsparcie w poszukiwaniu nowych rynków zagranicznych, a przez to nowych kontrahentów; wsparcie w dążeniu do transformacji cyfrowej czy zmian w kierunku GOZ. Dodatkowo, warto wspomnieć, że klastry będą mogły wzmocnić swój potencjał oraz rozwinąć innowacyjność oferty usługowej.  

Warto również wspomnieć o konkursie Polski Produkt Przyszłości, który ma na celu wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii. W ubiegłym tygodniu, 20 kwietnia odbyła się uroczysta gala jubileuszowej, XXV edycji Konkursu, podczas której nagrodziliśmy bardzo innowacyjne i nowatorskie projekty. Projekty odpowiadające na bieżące potrzeby z niemal każdej dziedziny, które mają szanse zaistnieć zarówno na krajowym, jak i globalnym rynku. To także świetny dowód na innowacyjność naszych rodaków, a nagradzania i promowanie tych rozwiązań przez PARP jest jednym z elementów wspierania innowacyjności.

Wspomniał Pan o programie „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, który właśnie ogłosiliście. Jaki jest cel tego konkretnego programu?

Celem nowej odsłony działania jest dalsze zakorzenianie i rozwój ekosystemu start-upowego w Polsce Wschodniej oraz dalsze wspieranie, pod rozpoznawalną już marką Platform startowych, osób, które chcą założyć i rozwijać działalność biznesową na bazie nowego pomysłu. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” to kompleksowe programy inkubacji realizowane przez partnerstwa ośrodków innowacji (jak parki naukowo-technologiczne czy inkubatory technologiczne) wspieranych przez uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze VC oraz średnie i duże przedsiębiorstwa. Partnerstwa w ramach projektów Platform startowych będą mogły sfinansować wydatki obejmujące w szczególności: przeprowadzenie naboru i ocenę̨ nowych pomysłów biznesowych, indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych. Maksymalna intensywność wsparcia wydatków wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, a na działanie jest 120 mln złotych.  Działające aktualnie Platformy startowe pozyskały do tej pory ponad 12 tys. innowacyjnych pomysłów biznesowych. Dzięki Platformom startowym 1,5 tys. z tych pomysłów zamieniło się w innowacyjne spółki prowadzące działalność w Polsce Wschodniej.

Kto może wziąć udział w programie?

Ogłoszony nabór skierowany jest do ośrodków innowacji funkcjonujących na terenie wschodniej Polski, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego). Wybrane przez PARP nowe partnerstwa – już jako Platformy startowe dla nowych pomysłów – z początkiem 2024 r. rozpoczną programy inkubacji, pozyskując zgłoszenia osób fizycznych, które mają ambicję uruchomić i rozwijać własny start-up w Polsce Wschodniej. W przypadku pozytywnej kwalifikacji pomysłu biznesowego osoba fizyczna musi zarejestrować spółkę kapitałową, która przystąpi do programu inkubacji prowadzonego przez wybraną Platformę startową. Liczymy zatem, że właśnie tutaj, w Polsce wschodniej, powstaną innowacyjne projekty, zdolnych, kreatywnych ludzi.

Tak się składa, że pochodzi Pan z Giżycka. Jaki obraz miasta zachował się w Pana wspomnieniach?

Rzeczywiście, w Giżycku się urodziłem i tu spędziłem swoją młodość. Tu chodziłem do podstawówki i technikum. Zawsze z sentymentem wracam do tych lat. Giżycko z mojej młodości to miasto pełne pozytywnych ludzi i pięknej przyrody, wspaniałe jeziora, a także bogate życie sportowe. To, co zachowało się szczególnie w mojej pamięci to właśnie radośni ludzie, także turyści, uśmiechnięci, beztroscy, spacerujący po naszym giżyckim molo. Najbardziej brakuje mi jezior, otwartej przestrzeni, która daje poczucie wolności i kreatywności.

We wspomnieniach mam także obraz  Osiedla 30-lecia, na którym się wychowałem, gdzie panowała dobra atmosfera i tworzyliśmy zgraną paczkę z rówieśnikami. To miasto dla mnie zawsze było pełne życia i pozwalało oddychać pełną piersią dzięki mazurskiemu powietrzu.

Odwiedza Pan czasami Giżycko? Czym według Pana dzisiejsze Giżycko różni się od tego miasta sprzed lat?

W Giżycku nadal mieszkają moi rodzice, zatem bywam tu regularnie.  Mogę szczerze powiedzieć, że Giżycko rozwinęło się na przestrzeni lat, widać nowe inwestycje i atrakcje. Szczególnie cieszą mnie te atrakcje turystyczne, które pozwalają się rozwijać miastu. Pasaż prowadzący do portu wypełniony kawiarniami, restauracjami i sklepami to moim zdaniem bardzo dobra inwestycja władz miasta. Gdy jestem rodzinnie w Giżycku, spacerujemy tamtędy, a potem idziemy nad jezioro Niegocin.

Cieszę się, że odwiedziny w Giżycku i organizowane spotkanie pozwolą przybliżyć przedsiębiorcom z tego regionu możliwości dostępne dzięki środkom z Funduszy Europejskich oraz wpłynąć na rozwój ich biznesów, pomysłów.

Dziękuję za rozmowę.

(Rozmawiał Piotr Tomasz Suchta)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
rozczarowany

Gościu, ten pasaż to dętka bez powietrza. Wiele pustych kamienic. Ślepy jesteś?

m.k.

” pasaż wypełniony kawiarniami, restauracjami i sklepami….” naprawdę? wypełniony? hmmm…

Kasia

Panie Prezesie
A czy uważa się Pan za osobę moralną i uczciwą? Rózne sluchy o Panu chodzą. Proszę o komentarz