Planowane terminy zebrań wiejskich w Gminie Giżycko

0

Planowane terminy zebrań wiejskich w Gminie Giżycko w związku z przeznaczeniem funduszu sołeckiego na 2023 rok.

  • Zebrania wiejskie zwołują sołtysi,
  • terminy zebrań mogą ulec zmianie,
  • informację o terminach zebrań wiejskich podają sołtysi na tablicach informacyjnych w sołectwach.
Lp. Sołectwo              Termin zebrania

 

Godzina rozpoczęcia zebrania

 

 1. Wrony 29.08.2022r. godz. 17:00
 2. Wilkaski 30.08.2022r. godz. 18:00
 3. Szczybały Giżyckie 30.08.2022r. godz. 20:00
 4. Guty 31.08.2022r. godz. 18:00
 5. Kamionki 31.08.2022r. godz. 19:15
 6. Kożuchy Wielkie 01.09.2022r. godz. 18:00
 7. Sulimy 01.09.2022r. godz. 19:45
 8. Kąp 06.09.2022r. godz. 17:00
 9. Upałty 06.09.2022r. godz. 19:00
10 Spytkowo 07.09.2022r. godz. 17:45
11. Sołdany 07.09.2022r. godz. 19:30
12. Upałty Małe 08.09.2022r. godz. 18:00
13. Kruklin 08.09.2022r. godz. 19:45
14. Sterławki Małe 13.09.2022r. godz. 19:45
15. Bystry 15.09.2022r. godz. 17:00
16. Grajwo 15.09.2022r. godz. 19:00
17. Świdry 20.09.2022r. godz. 19:45
18. Pieczonki 20.09.2022r. godz. 18:00
19. Pierkunowo 21.09.2022r. godz. 17:00
20. Antonowo 21.09.2022r. godz. 19:00
21. Bogacko 22.09.2022r. godz. 17:00
22. Wronka 22.09.2022r. godz. 19:00
23. Gajewo 26.09.2022r. godz. 16:15
24. Doba 27.09.2022r. godz. 16:30
25. Wilkasy 27.09.2022r. godz. 18:30
26. Kozin 28.09.2022r. godz. 17:00
27. Bogaczewo 28.09.2022 r. godz. 18:30