Pięć lat programu „Rodzina 500 plus”. Ile pieniędzy trafiło do dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego?

0

1 kwietnia br. minęło dokładnie 5 lat od uruchomienia programu „Rodzina 500+”.

Z analizy sprawozdań wynika, że w porównaniu do roku 2015, w roku 2020 liczba osób objętych pomocą społeczną spadła o 41 %, a w przypadku rodzin z dziećmi korzystających z pomocą o 45 %. Wśród powodów przyznawania pomocy największy spadek odnotowano w przypadku bezrobocia (48%) oraz ubóstwa ( 38%)

Do rodzin trafia na każde dziecko kwota 500 zł miesięcznie, 6 tys. zł rocznie i nawet 108 tys. zł w dłuższej perspektywie – od narodzin dziecka do uzyskania przez nie pełnoletności.

Od czasu uruchomienia programu w skali kraju to już ponad 141 mld zł, a świadczeniem wychowawczym objętych jest 6,6 mln dzieci.

W województwie warmińsko-mazurskim to ponad 5 mld zł, miesięcznie 120 mln zł, a świadczeniami objętych jest blisko 240 tys. dzieci.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Obecnie obowiązuje dłuższy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Z tego powodu w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Wyjątek stanowili rodzice, którzy w związku z urodzeniem się dziecka wnioskowali o wsparcie po raz pierwszy.

Rok 2021 oznacza zmiany związane z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Od tego roku prawo do świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze online na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” można składać już od 1 lutego br., z kolei nabór drogą tradycyjną rusza 1 kwietnia.

Wniosek online można złożyć w prosty sposób za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Tu warto wiedzieć – szczególnie w przypadku składania wniosku po raz pierwszy – jak rozkładają się terminy wypłat świadczenia:

  • jeśli wniosek złożymy do 30 kwietnia 2021, pieniądze otrzymamy do 30 czerwca 2021;
  • jeśli wniosek złożymy od 1 do 31 maja 2021, pieniądze otrzymamy do 31 lipca 2021;
  • jeśli wniosek złożymy od 1 do 30 czerwca 2021, pieniądze otrzymamy do 31 sierpnia 2021;
  • jeśli wniosek złożymy od 1 do 31 lipca 2021, pieniądze otrzymamy do 30 września 2021;
  • jeśli wniosek złożymy od 1 do 31 sierpnia 2021, pieniądze otrzymamy
    do 31 października 2021.

Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze