Urząd Gminy Giżycko informuje. 

Pamiętaj! Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków (CEEB)

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 roku.

Deklarację dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowalnego lub e-dowodu na stronie: TUTAJ ZŁOŻYSZ DEKLARACJĘ ELEKTRONICZNIE

2. w formie papierowej wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Giżycko przy ul. Mickiewicza 33 (parter – punkt obsługi klientów).
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie TUTAJ POBIERZESZ DRUKI FORMULARZY lub poniżej w załącznikach (do pobrania pdf).

Załączniki (kliknij i pobierz):

Reklama