W sali konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku za 2022 rok. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Oprócz kierownictwa KPP w Giżycku w odprawie udział wzięli między innymi naczelnicy wydziałów, poszczególni kierownicy i pracownicy komendy. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także Prokurator Rejonowy w Giżycku.

W piątek (27.01.2023 r.) w sali konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku, odbyła się odprawa służbowa, w której uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Giżycku insp. Przemysław Rawa, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2022. Omówione zostały zagadnienia dotyczące działań prewencyjnych, działań z zakresu ruchu drogowego, pracy dochodzeniowo-śledczej jaki i operacyjno-rozpoznawczej. Również omówione zostały wybrane zagadnienia problematyki kadrowej-struktura etatowa, skargowej oraz zakres działań przy współpracy z lokalnym samorządem.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Giżycku insp. Przemysław Rawa podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskanie tak dobrych wyników. Podkreślił również, że uzyskanie tych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstw i wykroczeń.

Do podziękowań dołączyli się również przedstawiciele lokalnych samorządów. O dobrej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Giżycku powiedział Prokurator Rejonowy w Giżycku Grzegorz Ryński.

Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek podziękował policjantom za osiągnięcie dobrych wyników pracy oraz wysiłek i trud, jaki wkładany jest w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podziękowania skierowane były także do władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Policją.

Źródło: KPP Giżycko

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze