Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku wraz z rozbudową istniejącego układu drogi krajowej do przekroju dwujezdniowego. Zadanie obejmie także budowę chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanej trasy oraz budowę drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe.  Oferty można składać do 23 lutego 2017 r.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia założonej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej.

W nowym postępowaniu zamawiający przyjął te same kryteria oceny ofert, co w poprzednim przetargu. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest okres gwarancji. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować objęcie jakości wykonania zadania gwarancją od 60 do 72 miesięcy. Trzecim kryterium oceny ofert jest zatrudnienie przy realizacji inwestycji osób bezrobotnych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać zadanie do końca września 2018 roku.

Inwestycja obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku. W ramach zadania będzie wykonana:

– rozbudowa istniejącego układu drogowego drogi krajowej nr 59 do przekroju dwujezdniowego,

– budowa drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe,

– budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanej trasy,

– budowa zatok autobusowych,

– przebudowa zjazdów i włączeń ulic poprzecznych.

Ponadto zrealizowana zostanie przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą oraz budowa nowych odcinków infrastruktury technicznej, w szczególności budowa odwodnienia projektowanego układu drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w ciągu projektowanej trasy.

GDDKiA Olsztyn

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze