Nowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

1

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2021r. do 31.03.2021r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl – wymagane będzie  podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

  1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć  5.000,00 zł.
  2. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
  3. Dotacja przysługuje, jeżeli przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  4. Dotację mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30.11.2020r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną niżej wymienionymi kodami PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności:
L.p.Kod PKDNazwa kodu
1.47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2.47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3.47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4.47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5.47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6.49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7.52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8.55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
9.55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10.55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11.56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12.56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
13.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
14.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
15.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
16.59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17.59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18.59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19.59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
20.59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21.74.20.ZDziałalność fotograficzna
22.77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23.79.11.ADziałalność agentów turystycznych
24.79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
25.79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26.79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28.85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29.85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
30.85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31.85.59.ANauka języków obcych
32.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.86.10.ZDziałalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej. (Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej).
34.86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
35.86.90.DDziałalność paramedyczna
36.90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37.90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38.90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
39.91.02.ZDziałalność muzeów
40.93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
41.93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42.93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
43.93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44.93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45.93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47.96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48.96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Szczegółowe informacje  zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.gizycko.praca.gov.pl => Tarcza Antykryzysowa=> usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy=> Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie PUP Giżycko.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
gorszy sort

A gdzie sklepiki szkolne…szkoda słów. Żadnego wsparcia od miesięcy . Co dali to i zabrali na ZUS itp.