Nowe oferty w przetargu na budowę ronda w Giżycku

1

Otwarto oferty w drugim przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku wraz z rozbudową istniejącego układu drogi krajowej do przekroju dwujezdniowego. Zadanie obejmie także budowę chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanej trasy oraz budowę drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe. Tym razem chęć wykonania zadania zgłosiło pięciu oferentów. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać zadanie do końca września 2018 roku.

Najniższą cenę – 15,7 mln zł zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki, najwyższą – ponad 17,4 mln zł Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Suwałk. Najniższa cena w obecnym postępowaniu jest o ok. 1 mln zł niższa od najkorzystniejszej oferty w poprzednim, unieważnionym przetargu.

Oprócz ceny zamawiający przyjął w postępowaniu jeszcze dwa kryteria oceny ofert. Drugim kryterium jest okres gwarancji. Wykonawca na etapie składania ofert mógł zaproponować objęcie jakości wykonania zadania gwarancją od 60 do 72 miesięcy. Trzecim kryterium oceny ofert jest zatrudnienie przy realizacji inwestycji osób bezrobotnych. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 72-miesięczny okres gwarancji i zatrudnienie przy realizacji inwestycji dwóch osób bezrobotnych.

Inwestycja obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku. W ramach zadania będzie wykonana:

– rozbudowa istniejącego układu drogowego drogi krajowej nr 59 do przekroju dwujezdniowego,

– budowa drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe,

– budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanej trasy,

– budowa zatok autobusowych,

– przebudowa zjazdów i włączeń ulic poprzecznych.

Ponadto zrealizowana zostanie przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą oraz budowa nowych odcinków infrastruktury technicznej, w szczególności budowa odwodnienia projektowanego układu drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w ciągu projektowanej trasy.

Źródło: GDDKiA Olsztyn

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
zatroskany urzędnik

ta cena jest i tak za wysoka, jak przyjęła dyrekcja dróg to ma być 12,5 mln, zastanawia mnie skąd takie duże rozbieżności w wycenie przez firmy stające do przetargu a dyrekcją dróg, zapewne jak przystało urzędasy chcą aby niewolnik zrobił to p kosztach