Nielegalnie zatrudnieni pracownicy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii

0

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2020  roku przeprowadzili 176 (272 – 2019 r.) kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęto 4 789 (6 775 – 2019 r.) obcokrajowców i stwierdzono, że 1 076 (1 062 – 2019 r.) osobom powierzono pracę nielegalnie.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: firmy zajmujące się pośrednictwem pracy, budownictwo, zakłady produkcyjne oraz transport. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, następnie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. Byli też obywatele takich państw jak: Bangladesz, Gruzja, Indie, Azerbejdżan, Mongolia, Nepal, Uzbekistan, Indonezja.  Wśród pracodawców, którzy zatrudniali nielegalnie, znalazł się w 2020 roku przedsiębiorca z Ukrainy. 28-letni właściciel firmy, nie miał pozwolenia na pracę, więc nie mógł prowadzić działalności. Pomimo to zatrudniał 19 swoich rodaków bez stosownych zezwoleń.

Największe uchybienia funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili w kontrolowanych firmach pośredniczących w powierzaniu pracy. Przedsiębiorca z Gdyni oddelegował do ełckich zakładów produkcyjnych 349 cudzoziemców i okazało się, że 327 powierzył pracę niezgodnie z przepisami. Firma z siedzibą w Łodzi delegowała niezgodnie z przepisami 245 obywateli Ukrainy, 4 Azerbejdżanu i 3 Gruzji do pracy w zakładzie produkcyjnym na terenie powiatu kętrzyńskiego. Agencja pośrednicząca w zatrudnianiu nie wskazała miejsca docelowego pracy cudzoziemców. Ponadto niektórzy z nich pracowali za niższe wynagrodzenie, niż było to określone w zezwoleniu, czy oświadczeniu.

Natomiast agencja pośrednictwa pracy z siedzibą w powiecie jarocińskim wysłała na Mazury 108 obcokrajowców. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 107 cudzoziemców nielegalnie pracowało w zakładach mięsnych.

W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej skierowali do sądów 139 (81 – 2019 r.) wniosków o ukaranie pracodawców. Ponadto nałożyli 105 (190 – 2019 r.) mandatów karnych na kwotę 30 tys. zł (46 tys. zł – 2019 r.). Sądy wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 253 tys. zł (192 tys. zł.  – 2019 r.)

WMOSG

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze