Zakończone w czerwcu kontrole w agencjach zatrudnienia i w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, wykazały błędy pracodawców w powierzaniu pracy cudzoziemcom. Okazało się, że 77 obywateli Ukrainy pracowało „na czarno”.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Olsztyna przeprowadzili w 3 agencjach zatrudnienia kontrolę legalności pracy cudzoziemców.  Okazało się, że na rzecz agencji zatrudnienia w Iławie, 37 obywateli Ukrainy wykonywało pracę bez oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium RP.

Kolejno w dwóch agencjach z siedzibą we Wrocławiu oraz Poznaniu, które delegowały cudzoziemców do pracy w jednym z zakładów na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, także stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak się okazało nielegalnie pracę wykonywało tam 12 obywateli Ukrainy.

Ponadto poddano kontroli  4 podmioty gospodarcze mające swoją siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego oraz nowomiejskiego.

Pracodawcy z powyższych powiatów, którzy  zatrudniali łącznie 125 cudzoziemców, dopuścili  do pracy 28 Ukraińców  bez stosownych dokumentów (zezwolenie, oświadczenie, umowa).

W związku z popełnionym  wykroczeniem przez każdego z pracodawców, Straż Graniczna skierowała wnioski do Sądu o ukaranie.

WMOSG

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze