Nielegalnie pracowali na Warmii i Mazurach

0

W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 1436 (w 2017r.-1398) cudzoziemców i stwierdzili, że 230 (2017r.-345) obcokrajowców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: turystyka, gastronomia, transport, budownictwo, rolnictwo oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy i Białorusi.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 47 (2017r.-35) wniosków o ukaranie pracodawców. W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze W-MOSG nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 8 850 zł (2017r.-7 150 zł), natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 79 440 zł (2017r.-74 200 zł).

WMOSG

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze