Wójt Gminy Giżycko ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko.

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Giżycko: https://bip.ugg.pl/wiadomosci/8133/wiadomosc/630668/ogloszenie_o_konkursie_na_stanowisko_pracy__inspektror_w_referac

Urząd Gminy Giżycko

Reklama