Mieszkam w Gminie Giżycko – więc ten adres podaję w rocznym zeznaniu podatkowym PIT

0

Obowiązkiem każdego mieszkańca – podatnika jest rozliczanie podatków w Urzędzie Skarbowym, co ostatecznie znacząco wpływa na rozwój gminy.

Około 38% podatku dochodowego określonego w zeznaniu PIT wpływa do budżetu gminy, wskazanej jako miejsce zamieszkania, dlatego tak ważne jest, aby w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wskazać miejsce faktycznego zamieszkania i tym samym wspierać rozwój swojej gminy.

Roczne zeznanie podatkowe PIT należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia w Urzędzie Skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.
Jeśli nie jesteś zameldowany w Gminie Giżycko, ale mieszkasz na naszym terenie, zachęcam do wskazania w rocznym zeznaniu podatkowym PIT miejsca swojego zamieszkania na obszarze naszej gminy.

Istnieje możliwość dokonania aktualizacji adresu zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za pośrednictwem platformy „Twój e-PIT” lub poprzez wypełnienie formularza „ZAP-3”, a następnie przekazanie go do Urzędu Skarbowego.

Każdy nowy mieszkaniec Gminy Giżycko, przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego otrzymuje upominek w postaci możliwości skorzystania z atrakcji Parku Wodnego Wilkasy.

Jakie płyną z tego korzyści – co zyskują mieszkańcy?

Gmina Giżycko rozwija się bardzo dynamicznie. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji, dzięki czemu zajęliśmy II miejsce w kategorii „Lider województwa”. Nasz samorząd uplasował się również w czołówce województwa w rankingu „Gmina Dobra do Życia”.

Jestem dumny z tego, że tak wiele osób wybiera Gminę Giżycko jako miejsce do życia. Staramy się pozyskiwać możliwie najwięcej środków zewnętrznych na kolejne inwestycje, do których konieczne jest posiadanie wkładu własnego z budżetu. Zwiększone wpływy z podatku PIT wpłyną pozytywnie na możliwości Gminy w tym zakresie. Wiąże się to z jeszcze większą liczbą wykonywanych inwestycji drogowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, oświetleniowych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych służących poprawie jakości życia naszych mieszkańców. Zależy nam również na tym, aby mieszkańcy mogli nie tylko obserwować rozwój gminy, ale również aktywnie w nim uczestniczyć.

Wobec powyższego niezmiernie ważne jest, aby w rocznym zeznaniu PIT wskazać faktyczny adres zamieszkania na terenie Gminy Giżycko i tym samym wspierać rozwój naszej małej ojczyzny dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców.

Serdecznie pozdrawiam,

Marek Jasudowicz

Wójt Gminy Giżycko

Reklama