Dwie klasy, IIa i IIc z Gimnazjum w Wilkasach w dniu 9 lutego 2017 r.  wzięły udział w Mazurskich Warsztatach Komunalnych „REKO-EKO” organizowanych przez ZUOK Spytkowo. Temat przewodni to „Kompostowe zabawy z Mokrą Korą”.

Zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania zakładu, procesami unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Zwiedzając halę sortowni przewodnik omówił kolejne etapy rozdzielania odpadów zmieszanych i suchych. Widzieliśmy przygotowane do transportu palety plastikowych opakowań, aluminium, szkła i innych metali z przeznaczeniem do ponownego recyklingu. Byliśmy również w miejscu składowania odpadów organicznych, z których w końcowym etapie powstaje ziemia kompostowa. Jest ona wykorzystywana do rekultywacji np. zamykanych już starych składowisk odpadów.

W części warsztatowej zajęła się nami pani Anna Baranowska omawiając zasady segregacji odpadów domowych i proces kompostowania. Szczególną uwagę zwróciła na ogromne znaczenie bakterii kompostowych (reducentów), które wykonują gigantyczną pracę przywracając środowisku minerały niezbędne do wzrostu roślin.

Świetną zabawą okazało się wykonanie przez każdego ucznia własnej bakterii z odpadów, jakimi były zużyte koszulki i tworzywo wypełniające poduszki. Praca ręczna wciągnęła wszystkich uczestników. Na pamiątkę otrzymaliśmy roślinkę doniczkową posadzoną w kompoście wytworzonym w ZUOK Spytkowo.

Nasza świadomość ekologiczna wzrosła, zdaliśmy sobie sprawę jak ogromne ilości odpadów produkuje każdy z nas i jak niezbędne są takie miejsca, jak Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, by naturalny krajobraz Mazur zachował się dla kolejnych pokoleń w niezmienionym stanie.

Z.N.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze