Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

0

Wójt Gminy Giżycko ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Giżycko: https://bip.ugg.pl/wiadomosci/8157/wiadomosc/644056/zarzadzenie_nr_892022_wojta_gminy_gizycko_z_dnia_16_sierpnia_202

Daj nam znać