Kanał Niegociński wyłączony z żeglugi w sezonie wakacyjnym 2018

3

Z pewnością ta wiadomość nie ucieszy żeglarzy. Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował o wyłączeniu z żeglugi Kanału Niegocińskiego w sezonie wakacyjny 2018. Początkowo zakładano, że trwające prace remontowe zakończą się 15 czerwca 2018 r., jednak ostatecznie termin ten został przesunięty na 15 października 2018 r.

Poniżej pełna informacja RZGW w Warszawie. 

„W nawiązaniu do petycji w sprawie zagwarantowania możliwości ruchu Kanałem Niegocińskim w sezonie żeglugowym 2018 r. oraz oczekiwań środowiska żeglarskiego związanych z dopuszczeniem żeglugi na Kanale Niegocińskim w okresie wakacyjnym sezonu 2018 z przykrością informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo użytkowników nie jest to możliwe. Inwestycja prowadzona jest od 27 lipca 2016 r. PGW Wody Polskie przejęły inwestycję w styczniu 2018 r. i przystąpiły do przejęcia dokumentacji, zapewnienia finansowania oraz realizacji koniecznych prac.

Problemy, które utrudniają prowadzenie pracy na Kanale Niegocińskim rozpoczęły się w ub. roku i dotyczą kolizji z instalacjami położonymi pod dnem. W planach i dokumentacji technicznej nie powinno być takich problemów a wynikły one w trakcie realizacji prac budowlanych. Chodzi o kolizje z budowlami lub ich elementami i instalacjami krzyżującymi się z trasą kanału. Należy stwierdzić, że żadna linia czy instalacja położona pod dnem kanału, nie odpowiada warunkom technicznym, jakie wydawane były przy ich wykonywaniu. Różnice występują zarówno w lokalizacji instalacji/linii w terenie, jak również – co gorsza – w posadowieniu przewodów na określonej rzędnej. Problem ten dotyczy w szczególności przewodów energetycznych SN 15 kV będących własnością PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok oraz kolektorów ciśnieniowych będących własnością Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.. Obie te instalacje zagłębione są na nieprawidłowych rzędnych, przez co uniemożliwiają wykonanie pogłębienia kanału do założonych rzędnych, a tym samym dotrzymanie stosownych dla danej klasy drogi wodnej parametrów. W obu tych sprawach, od 2017 r., prowadzona była z gestorami sieci korespondencja mająca na celu usunięcie nieprawidłowości w lokalizacji przedmiotowych sieci, nie przyniosła ona jednak oczekiwanego rezultatu. W związku z powyższym obie sprawy są przedmiotem postępowania stosownych organów Nadzoru Budowlanego – sprawą przewodów SN 15 kV obecnie zajmuje się na Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, natomiast sprawą kolektora ciśnieniowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Giżycku.

Problematyczne są również budowle mostowe krzyżujące się z kanałem. Przy moście drogowym w rejonie przyczółków mostowych zlokalizowano nieokreślone elementy betonowe powstałe prawdopodobnie przy ostatniej przebudowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 59, które również nie pozwalają na pogłębienie kanału w rejonie przyczółków mostowych, a ponadto zawężają światło przejścia pod mostem. Nikt nie potrafi określić sposobu ich powstania oraz roli jaką spełniają. Podobna sytuacja dotyczy również mostu kolejowego na trasie linii kolejowej nr 38. Założone dokumentacją projektową wykonanie ścianki szczelnej do przyczółków mostowych od strony jez. Niegocin okazało się niemożliwe, gdyż podczas pogrążania grodzic napotkano na nieokreślone elementy betonowe. W trakcie rozmowy z przedstawicielem PKP ustalono, że mogą to być pozostałości drugiego, poniemieckiego mostu kolejowego, gdyż przed 1945 r. linia kolejowa składała się z dwóch torów. Brak jest również dokumentacji technicznej obiektu mostowego i nie jest wiadomo, czy obiekty (istniejący i zniszczony) były budowlami osobnymi, czy też stanowiły całość. W związku z brakiem wiedzy na ich temat ubezpieczenie brzegów zostanie wykonane do istniejących stożków mostu.

W odniesieniu do powyższych kolizji i problemów z sieciami czy też budowlami i wobec braku rzetelnej informacji w przejętej dokumentacji, nie można było przewidzieć skali problemów w trakcie planowania prac remontowych kanału. Gdyby zasygnalizowane one były na etapie uzgodnień projektowych, byłaby wówczas szansa na zmianę stosowanego rozwiązania technicznego. Niestety żaden z właścicieli sieci tego nie dokonał.

Należy podkreślić, że powyższe problemy wynikły dopiero w trakcie realizacji prac, a więc wtedy kiedy budżet przedsięwzięcia był już ustalony. W trakcie uzgodnień projektu odbudowy brzegów Kanału Niegocińskiego żaden z gestorów sieci bądź właściciel budowli mostowych nie kwestionował rozwiązań projektowych założonych do wykonania. Zarówno rzędna projektowanego dna, jak również przebieg ubezpieczeń brzegowych nie budził ich zastrzeżeń. Dopiero po napotkaniu kolizji przez wykonawcę i dokonaniu dodatkowych pomiarów okazało się, że mimo zgód i dostosowania się wykonawcy do warunków właścicieli sieci, ich instalacje czy budowle wykonane zostały nieprawidłowo.

Wracając do pisma środowiska żeglarskiego i sugerowanych rozwiązań dotyczących sezonu letniego 2018 i dopuszczenia ruchu w okresie wakacyjnym, po rozmowach z wykonawcą uznano, że nie ma takiej możliwości. Większość prac a także transportu materiałów odbywa się „z wody”, gdyż dojazd do brzegów jest w większości niemożliwy. Platforma będąca stanowiskiem pracy sprzętu ciężkiego posiada gabaryty zajmujące ponad połowę światła poziomego kanału, przez co uniemożliwia prowadzenie żeglugi. Kanał Niegociński jest kanałem o najmniejszych parametrach eksploatacyjnych na szlaku WJM (szer. 15,0 m i w chwili obecnej nie pogłębione brzegi), co wyklucza jednoczesne prowadzenie prac i dopuszczenie żeglugi.

Możliwość dopuszczenia żeglugi po godzinach pracy wykonawcy uniemożliwia natomiast przewód SN 15 kV PGE Dystrybucja S.A., który leży na dnie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia osób uprawiających żeglugę na Kanale Niegocińskim. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników kanał nie może być obecnie dopuszczony do żeglugi.

Przewidywany ostateczny termin zakończenia prac na Kanale Niegocińskim to 15 października 2018 r”

 

 

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Wkurzony

Przecież to jest normalna sytuacja w tym chorym kraju!!! To przed inwestycją nie było planów czy wcześniejszych konsultacji…Mazury powoli tracą wodniaków poprzez chore ceny portów, marin, hoteli i teraz jeszcze to! Lepiej jechać na Chorwacje chyba będzie jechać

stefan

naucz się czytać tłuku ze zrozumieniem

tubylec

Świetnie! Kanał zamknięty, obwodówka w remoncie…. Pakuje się i przez sezon mnie tu nie ma! Ludzie przecież to będzie tragedia, kolejny rok!!!