Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

0

Strażacy zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu Giżyckiego każdego roku interweniują około 40 razy w związku z podejrzeniem obecności tlenku węgla w budynkach mieszkalnych.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych, co jest zarówno obowiązkiem użytkowników tych instalacji, jak również podstawowym elementem uniknięcia zagrożeń mogących doprowadzić do pożarów sadzy w przewodach kominowych, oraz zatruć produktami spalania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
  • co najmniej raz w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych,
  • co najmniej raz w roku należy także dokonać kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Użytkowanie niesprawnych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych może przyczynić się do gromadzenia w pomieszczeniach produktów spalania. Jednym z nich jest tlenek węgla zwany czadem, który znacznie szybciej i mocniej wiąże się w organizmie oraz ogranicza przyswajanie tlenu, w wyniku czego powoduje bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszoną czynność serca, a przy dłuższej ekspozycji może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet śmierci. Gaz ten jest szczególnie niebezpieczny ponieważ ludzkie zmysły nie są w stanie wykryć jego obecności. Nie posiada on smaku, barwy ani zapachu, dlatego aby uniknąć zaczadzenia należy:

  • Systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność oraz wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  • Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  • Nie zasłaniać urządzeń grzewczych.
  • Zapewnić skuteczną wentylację pomieszczeń, zwłaszcza tych w których znajdują się kotły c.o. oraz gazowe ogrzewacze wody zazwyczaj zlokalizowane w łazienkach lub kuchniach budynków wielorodzinnych.
  • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje również zamontowanie w pomieszczeniach czujek tlenku węgla i dymu. Są to urządzenia, których zadaniem jest wykrycie znajdujących się w powietrzu substancji szkodliwych oraz poprzez sygnał akustyczny i  świetlny poinformowanie o ich obecności mieszkańców. Po wzbudzeniu czujki należy opuścić pomieszczenie oraz wezwać służby ratownicze, dzwoniąc pod numer 998 lub 112.
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze