Jesteś studentem i pobierasz rentę? Jeśli tego nie zrobisz to ją stracisz!

0

Studenci pobierający renty muszą dostarczać zaświadczenia o kontynuowaniu nauki lub powiadomić ZUS o jej zakończeniu. Jeśli tego nie zrobią, będą musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami. Świadczenie zostanie wypłacone za okres, na który uczeń złoży zaświadczenie, a po jego dostarczeniu zostanie automatycznie przedłużone. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Starsi również mogą pobierać takie świadczenia, jednak pod warunkiem, że dalej się uczą, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną studentom na okres roku szkolnego, który obejmuje również wakacje. Świadczenie wypłacane jest, więc do końca września danego roku akademickiego.

Kontynuowanie nauki potwierdzają zaświadczenia wydane przez szkołę lub uczelnię.  Może być wystawione na rok lub na cały okres przewidziany programem nauczania. Wówczas ZUS wypłaca rentę przez cały okres nauki nie żądając międzyczasie zaświadczeń. ZUS może w takim przypadku wystąpić do szkoły lub uczelni z zapytaniem, czy nauka jest kontynuowana.

Studenci muszą pamiętać, aby powiadomić Zakład o zmianie miejsca zamieszkania lub rachunku bankowego na który wypłacana jest renta, o wysokości  przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (do końca lutego bieżącego roku), oraz o pobieraniu renty z innego tytułu lub przyznanej przez inny organ rentowy- mówi Anna Ilukiewicz rzecznik ZUS

 Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze