W związku ze zmianami kadrowymi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku pojawiły się 3 wolne wakaty. Chętni już mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Powołana do przeprowadzenia naboru komisja, zweryfikuje predyspozycje kandydatów do ubiegania się o możliwość służby w szeregach formacji cieszącej się największym uznaniem wśród społeczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i przebiegu naboru zostały przedstawione w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/kppsp-gizycko/nabor-do-sluzby-luty-2021 oraz https://kppspgizycko.bip.gov.pl/

Kandydat będzie musiał wykazać się sprawnością fizyczną, umiejętnością pływania, brakiem lęku wysokości. Punkty zostaną przyznane również za posiadanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji takich jak np. prawo jazdy, doświadczenie w zdobyte w jednostkach OSP, kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodów medycznych, uprawnienia płetwonurka.

Osoby, które pozytywnie przejdą całą procedurę, skierowane zostaną na specjalistyczne badania dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a następnie kilkumiesięczne szkolenie w trakcie którego strażak zostanie wprowadzony w tajniki sztuki pożarniczej.

Każdego pasjonata pożarnictwa i ratownictwa zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Podania są przyjmowane do 08.02.2021 r.

Reklama