Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla wójta gminy Giżycko Marka Jasudowicza (wideo)

0

We wtorek, 28 czerwca na Sesji Rady Gminy Giżycko radni jednomyślnie udzielili absolutorium i wotum zaufania dla wójta gminy Marka Jasudowicza.

Najważniejszymi punktami XLIX Sesji Rady Gminy Giżycko było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Giżycko oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. 

Dziękuję wszystkim Radnym Gminy Giżycko za pozytywną ocenę mojej działalności wyrażoną jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium. Duża ilość inwestycji i dobra realizacja zadań zaplanowanych w budżecie jest efektem zaangażowanej pracy wielu osób. Ogromne podziękowania kieruję do pracowników w urzędzie, do jednostek organizacyjnych, GZK, sołtysów i wszystkich Radnych Gminy Giżycko. Wszyscy wytrwale pracujemy na rzecz dobra wspólnego Mieszkańców Gminy Giżycko – przekazuje wójt Marek Jasudowicz. 

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na sesji, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.

Zobaczcie zapis transmisji sesji.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogacko, gmina Giżycko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz przez pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko.
 9. Podjęcie uchwały sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Miejską Giżycko
  w organizacji prowadzenia międzyszkolnego punktu do nauczania religii Kościoła grekokatolickiego w Polsce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Miejską Giżycko
  w organizacji pozaszkolnego punktu do nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy promenadzie w miejscowości Wilkasy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.(Sołdany)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (Wrony)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 129073 N Zielony Gaj (wieś).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Antonowo, Gmina Giżycko.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sulimy Gmina Giżycko.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy i na gminnych terenach rekreacyjnych
  w obrębie geodezyjnym Kamionki, Bogacko, Sterławki Małe, Wrony, Kozin, Bogaczewo, Antonowo, Kruklin, Upałty, Wilkasy, Gmina Giżycko.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2022-2028.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko
  na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2021 rok.
 3. Przedstawienie raportu o stanie gminy i debata.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych odbywanych samochodem prywatnym.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze