8 września, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zorganizował spotkanie informacyjne poświęcone tematyce Małego Ruchu Granicznego w/z z czasowym wstrzymaniem działania umowy o ruchu przygranicznym między województwami warmińsko-mazurskim, pomorskim, a obwodem kaliningradzkim.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu MRG. Wojewoda przedstawił cel spotkania, a mianowicie – merytoryczną i opartą na faktach oraz liczbach ocenę sytuacji, która w debacie publicznej, głównie za pośrednictwem mediów, przedstawiana jest często w sposób nieobiektywny.

Dane szacunkowe wskazują, iż posiadacze zezwoleń na MRG stanowią ok. 70 – 80 % przekraczających granicę obywateli RP (Straż Graniczna nie prowadzi rejestracji osób posługujących się zezwoleniami. Wraz z zawieszeniem MRG odnotowano spadek ruchu wyjazdowego obywateli RP o ok. 82%. W przypadku obywateli Federacji Rosyjskiej odnotowano spadek ruchu wjazdowego o ok. 26%. Jak poinformował komendant Semeniuk, jeśli chodzi o obcokrajowców obserwuje się ostatnio wyraźny wzrost ruchu wizowego. Rośnie również liczba wniosków wizowych składanych przez naszych obywateli.

Nie ma najmniejszych przesłanek, aby zawieszenie MRG łączyć ze spadkiem w ruchu turystycznym – na co często wskazują samorządy z terenów objętych umową. Taką tendencję odnotowano już w roku 2015, gdy okazało się, że o ponad 16 tysięcy spadła liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów na Warmii i Mazurach. Z danych statystycznych wynika, że w roku 2015 o blisko 40 proc. mniej odnotowano przyjazdów Rosjan do Polski z obwodu kaliningradzkiego, co było i nadal jest spowodowane niskim kursem rubla.

Nie znajdują również potwierdzenia zarzuty, że decyzja MSWiA pogorszy sytuację na rynku pracy. W oparciu o informacje przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, ustalono, że od zawieszenia Małego Ruchu Granicznego w skali województwa odnotowuje się nadal tendencję spadkową bezrobocia. Analizując informację na temat liczby osób bezrobotnych wg. stanu na koniec lipca br., należy stwierdzić, że w porównaniu z czerwcem w województwie warmińsko – mazurskim bezrobocie spadło o 2% (1.421 osób). Tendencja spadkowa dotyczy również niemal wszystkich wskazanych powyżej powiatów, których mieszkańcy w największym stopniu korzystają z Małego Ruchu Granicznego. Jedynie w powiecie bartoszyckim i gołdapskim bezrobocie w lipcu nieznacznie wzrosło, odpowiednio o 0,1 i 0,6 %.

Są też inne pozytywy czasowego zawieszenia MRG; znacząco zwiększyły się obroty towarów akcyzowych – zwłaszcza paliw. W załączeniu przedstawiamy prezentację Izby Celnej ukazującą liczby dotyczące zakupów paliwa dokonywanych przez Polaków w obwodzie. Według informacji dyrektora Postka, znacznie większe w porównaniu z danymi z przejść granicznych z Ukrainą objętych również regulacjami MRG.

Z kolei z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji przedstawił statystykę ukazującą dane dotyczące przestępczości z udziałem obcokrajowców. Wyraźnie zmalała liczba sprawców przestępstw od czasu zawieszenia umowy – z 86 w pierwszym półroczu 2015 do 48 w analogicznym okresie tego roku.

W dyskusji głos zabrali samorządowcy, którzy wskazywali na dobre strony MRG dla swych społeczności, twierdząc, że zawieszenie umowy znacząco ograniczy ruch turystyczny i handel. Były też głosy akceptujące decyzję MSWiA i potwierdzające wyższość polskiej racji stanu nad doraźnymi korzyściami części lokalnych przedsiębiorców. Mówiono również o potrzebie zrekompensowania objętych umową gminom potencjalnych strat.

Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze