Jak mieszkają Polacy? Co piąty samotnie, zwłaszcza seniorzy. Co trzeci – z rodzicami

0
Blisko co piąty Polak (19 proc.) mieszka sam; wśród seniorów powyżej 60. roku życia odsetek ten jest ponad dwukrotnie większy i wynosi 41 proc. – wynika z sondażu TNS Polska przekazanego we wtorek PAP. Badanie miało dać odpowiedź na pytanie z kim mieszkają Polacy.
Według badania blisko połowa respondentów (47 proc.) mieszka z żona lub mężem, kolejne 10 proc. z partnerem lub partnerką. Jedna czwarta badanych dzieli swoje mieszkanie z dzieckiem lub dziećmi w wieku do 18 lat, z kolei 13 proc. z dzieckiem pełnoletnim.
Z rodzicami – matką lub ojcem – mieszka 20 proc. respondentów. Natomiast z wnukami mieszka 2 proc. badanych, zaś z teściami 1 proc.
Samotnie mieszka 19 proc. pytanych przez TNS. Największy odsetek samotnych jest wśród osób powyżej 60. roku życia – 41 proc. oraz wśród osób w wieku 50-59 lat – 24 proc. Także 6 proc. respondentów w wieku 15-19 lat odpowiedziało, że mieszka samotnie. W tej ostatniej grupie wiekowej dominują zdecydowanie osoby mieszkające z rodzicami, stanowią one 89 proc.
Nie dzieląc na przedziały wiekowe TNS podało, że co trzeci Polak (32 proc.), który deklaruje, że wciąż ma rodziców, dzieli z nimi mieszkanie.
Z rodzicami mieszka także 46 proc. badanych w wieku 20-29 lat, 20 proc. spośród tych w wieku 30-39 lat oraz 11 proc. spośród grupy w wieku 40-49 lat i 9 proc. z grupy 50-59 lat.
Jak zaznacza TNS częściej mieszkania z rodzicami dzielą mężczyźni.
Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze