Informacja GOPS Giżycko dotycząca pomocy żywnościowej

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwość skorzystania za wsparcia w formie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warunkiem otrzymania wsparcia w formie żywności jest:

  • spełnione kryterium dochodowe
    – 1.823,60zł dla osoby samotnie gospodarującej,
    – 1.410,00zł dla osoby w rodzinie.
  • zgłoszenie się do GOPS Giżycko w celu otrzymania skierowania i przedstawienie dochodów rodziny za ostatni miesiąc.

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku)

Reklama