Ilu 100-latków na Warmii i Mazurach pobiera dodatkową emeryturę? ZUS podsumowuje świadczenia honorowe

0

92 osoby na Warmii i Mazurach pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat. Na koniec 2022 r. w naszym województwie było 84 stulatków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim wypłaca 92 świadczenia honorowe (Oddział ZUS w Elblągu – 24, Oddział w Olsztynie – 68).

Najstarsza seniorka, której olsztyński Oddziału ZUS wypłaca świadczenie honorowe mieszka w Bartoszycach. Emerytka ukończyła 107 lat. Najstarszy mężczyzna, któremu ZUS w województwie warmińsko-mazurskim wypłaca świadczenie honorowe, ma 105 lata i mieszka w Elblągu. Wśród stulatków przeważają kobiety, jest ich 85, natomiast panów jest jedynie 7.

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury czy renty. Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia – informuje Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Ponad 5,5 zł co miesiąc

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Wysokość świadczenia honorowego może być różna. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości, równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin.

Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2023 r., świadczenie honorowe wynosi 5540, 25 zł brutto. Osoby, które ukończyły 100 lat, w ubiegłych latach, świadczenie otrzymują w wysokości wówczas obowiązującej – albowiem nie jest ono waloryzowane – dodaje rzeczniczka

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne.

Anna Grabowska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze