Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

0

Zapraszamy do składania wniosków w ramach „Grantów Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2021. Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”. Miasto Giżycko jest członkiem Stowarzyszenia, więc podmioty uprawnione z terenu Giżycka mogą ubiegać się o granty.

Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu o tematyce ustalonej przez Walne Zgromadzenie oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.

Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące  w 2021 roku:

  1. Zdrowie w każdym wieku.
  2. Zdrowie i środowisko.

WAŻNE:

  • Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu – przy stawce do 20,00 zł za jedną godzinę).
  • Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 5 000,00 zł.
  • Termin realizacji zadania : 7 czerwca – 31 grudnia 2021r.
  • Organizacje i instytucje składające wnioski do konkursu w miastach członkowskich Stowarzyszenia przekazują je do Koordynatora lokalnego w formie pisemnej oraz elektronicznej w edytorze WORD.
  • W związku z tym wnioski należy przesłać do koordynatora lokalnego w Giżycku – Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku Ewy Ostrowskiej  e-mail ewa.ostrowska@gizycko.pl oraz pocztą  do biura CPUIS al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w terminie do 23 kwietnia 2021 r. Szczegółowych informacji udziela Ewa Ostrowska tel. 87 429 13 36. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym i ich zaopiniowaniu, koordynator przekaże wnioski do biura Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

DO POBRANIA:

Szczegółowe informacje:

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)

tel. 87 429 13 36

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze