GOPS Giżycko: bezpłatne obiady w szkole lub przedszkolu. Trwa nabór wniosków

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje o możliwości ubiegania się o wsparcie w formie pokrycia kosztów obiadu dla dzieci w szkole lub w przedszkolu.

Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach rodziny można składać od dnia 01 grudnia 2023r. (druki do pobrania u pracowników socjalnych lub na stronie www.gopsgizycko.naszops.pl ).

Warunkiem ubiegania się o bezpłatne obiady w szkole lub przedszkolu jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi: 1.200zł na osobę w rodzinie.

(GOPS Giżycko)