Gminny Mistrz Kompostowania

0

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku zachęca do zakładania przydomowych kompostowników oraz ogłasza konkurs pod hasłem: „Bio-Lider Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – Gminny Mistrz Kompostowania”.

W ramach konkursu, w każdej gminie nagrodzony zostanie posiadacz najlepszego kompostownika przydomowego. Aby wystartować w konkursie, wystarczy dostarczyć opis oraz fotografie kompostownika na adres MZM-GO – ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko lub mailowy: biuro@mzmgo.mazury.pl

Na właścicieli najlepszych pod względem estetycznym i funkcjonalnym kompostowników czekają atrakcyjne nagrody w postaci akcesoriów ogrodniczych i sadzonek. Kompostowniki do konkursu należy zgłaszać do końca kwietnia 2015 r.

KARTA ZGŁOSZNIOWA DO KONKURSU – POBIERZ

Regulamin konkursu „Bio-Lider

Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

– Gminny Mistrz Kompostowania”

1. Organizatorem konkursu jest Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w siedzibą w Giżycku. Adres: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko. Tel. (87) 428 43 40, fax 429 13 75, www.mzmgo.mazury.pl

2. Konkurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, Wydminy.

3. Tematyka konkursu dotyczy racjonalnego gospodarowania odpadami w domach oraz promocji kompostowania w przydomowych ogrodach oraz w ogrodach działkowych.

4. Uczestnik konkursu ma za zadanie zaprezentować kompostownik. Organizator czeka na zdjęcia kompostownika oraz kompostownika wraz z otoczeniem, a także słowny opis, zawierający odpowiedź na pytania:

a) Od kiedy posiada Pan/Pani kompostownik

b) Co trafia do kompostownika?

c) Opis kompostownika (kupiony czy samodzielnie zrobiony, jak jest wkomponowany w architekturę ogrodu, sposoby na przyspieszenie procesu kompostowania itp.) i sposobu kompostowania.

d) Do czego wykorzystywany jest kompost?

e) Dlaczego warto mieć kompostownik w ogrodzie?

5. Termin składania mija 30 kwietnia 2015 r. W przypadku prac przesyłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

6. Prace należy składać w siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko, z dopiskiem na kopercie: konkurs „Gminny Mistrz Kompostowania”.

7. Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.mzmzgo.mzury.pl i kwartalnika „Błękitne Mazury”.

8. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi – sprzętem ogrodniczym oraz dyplomami. Wśród nagród przewidziano m. in. kosiarkę do trawy, sadzonki roślin ozdobnych oraz markowe akcesoria i narzędzia ogrodnicze.

9. O terminie i miejscu oficjalnego podsumowania konkursu połączonego z wręczeniem nagród, uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

10. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że prezentowany kompostownik jest jego własnością. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie fotografii nadesłanych na konkurs na różnych nośnikach. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach informacyjnych Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z póz. zm.).

http://mzmgo.mazury.pl/

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze