Gmina Kruklanki. Szkoła w Boćwince do likwidacji

0

3 lutego 2022 r. Rada Gminy Kruklanki podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Boćwince, z końcem roku szkolnego 2021/2022.

W przypadku pozytywnej opinii Kuratora Oświaty Warmińsko – Mazurskiego, od 1 września 2022 r. obwód likwidowanej Szkoły Podstawowej w Boćwince, przejmie Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kruklankach.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, podwodem jest m.in. brak dzieci uczęszczających do tej placówki oraz niewystarczająca kadra pedagogiczna

„Od wielu lat zauważalny jest spadek liczby urodzeń, również w gminie Kruklanki. Z tego powodu w roku szkolnym 2017/2018 r. do Szkoły Podstawowej w Boćwince, do oddziału „0” nie zostało zgłoszone żadne dziecko, w związku z czym nie utworzono oddziału. W roku szkolnym 2018/2019 oddział przedszkolny składał się zaledwie z 4 sześciolatków 4 pięciolatków i 2 czterolatków.

W roku szkolnym 2019/2020 z tego powodu powstał oddział łączony (k1.”0” z k1. I) liczący łącznie 10 uczniów, w tym: oddz. „0”- 6 uczniów (trzech- 5-1atków, trzech-6-latków, a klasa I — 4 uczniów.

W roku szkolnym 2020/2021 z powodu braku uczniów nie udało się już utworzyć 4 oddziałów tj.: oddziału przedszkolnego, klasy I, II i III.

Rodzice najmłodszych dzieci nie zapisują ich do szkoły w Boćwince, mając do wyboru lepiej wyposażoną szkołę w Kruklankach. Perspektywa posłania dziecka do szkoły o bardzo mało licznych klasach nie wydaje się rodzicom zaletą. Świadczy o tym rozmowy z organem prowadzącym, a także podania kierowane do dyrektora szkoły w Kruklankach o przyjęcie dziecka do szkoły z innego obwodu.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 ośmioklasową szkołę, tworzą zaledwie 4 oddziały klas V-VIII, do których uczęszcza łącznie 49 uczniów. We wrześniu 2022 roku pozostaną 3 odziały klas VI- VIII, do których łącznie będzie uczęszczało najprawdopodobniej 31 uczniów.

Zatem, likwidacja Szkoły jest w pełni uzasadniona postępującymi zmianami demograficznymi i prognozami…” – czytamy w uzasadnieniu Uchwały Rady Gminy Kruklanki XXIX/275/2022 z dnia 03.02.2022 r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Boćwince

Całe uzasadnienie do przeczytania tutaj – Uchwała Rady Gminy Kruklanki XXIX/275/2022 z dnia 03.02.2022 r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Boćwince 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze