Gmina Giżycko ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wilkasy

0

Gmina Giżycko ogłosiła przetarg na sprzedaż działki nr 314/4 o powierzchni 0,1016 ha, położonej w miejscowości Wilkasy z wydanymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Giżycko: https://bip.ugg.pl/wiadomosci/8336/wiadomosc/686894/przetarg_na_sprzedaz_dzialek_polozonych_w_miejscowosci_wilkasy_g

Reklama