Gmina Giżycko ogłosiła przetarg na sprzedaż działki nr 194/9 o powierzchni 14,11 ara położonej w miejscowości Spytkowo.  

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Giżycko: https://bip.ugg.pl/wiadomosci/8336/wiadomosc/635010/przetarg_na_sprzedaz_dzialki_polozonej_w_miejscowosci_spytkowo_g

Reklama