Giżyccy policjanci podsumowali miniony rok

0

W Sali Konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku odbyła się odprawa służbowa podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu giżyckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym 2019 roku. W spotkaniu udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przedstawiciele lokalnego samorządu, przedstawiciele służb mundurowych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonariusze i pracownicy giżyckiej komendy.

W piątkowym spotkaniu (07.02.2020 r.) podsumowującym 2019 rok oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Giżycku udział wzięli wszyscy naczelnicy wydziałów, kierownicy posterunków, kierownicy komórek oraz pracownicy cywilni jednostki, a także zaproszeni goście: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Giżycki Mirosław Drzażdźewski, Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Jarosław Filipek, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, Wójt Gminy Miłki Barbara Mazurczyk, Wójt Gminy Kruklanki Bartłomiej Kłoczko, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Giżycku Maciej Prokop oraz przedstawiciele służb mundurowych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i na co dzień współpracujących z giżycką policją.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu giżyckiego, przedstawił w ujęciu statystycznym efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2019 roku. Przedstawił także najważniejsze cele i zadania, jakie stoją przed jednostką w 2020 roku.

W 2019 roku na terenie powiatu giżyckiego ogólna liczba przestępstw stwierdzonych kształtowała się na poziomie 1072, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do 77,7%. To najwyższy procent wykrywalności w ciągu ostatnich trzech lat. Wzrosła także wykrywalność przestępstw, w tak zwanych 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, kształtując się na poziomie 47,5%.

Komendant, omówił także stan bezpieczeństwa na drogach powiatu giżyckiego. Policjanci z Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali 96 nietrzeźwych kierujących. Odnotowali 624 kolizje i 41 wypadków drogowych, w których zginęło 4 osoby, a 42 zostały ranne. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa podziękował wszystkim instytucjom współpracującym z Policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2019 roku. Serdeczne podziękowania spłynęły również na ręce lokalnego samorządu za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki przeznaczeniu przez samorządy środków finansowych w 2019 roku zakupiono radiowóz, sprzęt biurowy, a także zostały wystawione dodatkowe służby.

Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, który zaakcentował, że wyniki osiągnięte przez giżycką policję w 2019 roku są na wysokim poziomie i jako jednostka zajmuje jedno z czołowych miejsc w garnizonie, co zostało podkreślone podczas odprawy służbowej kierownictwa garnizonu warmińsko-mazurskiej policji w styczniu br.

Źródło: KPP Giżycko

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze