Dodatek osłonowy za podwyżki cen

0

Urząd Gminy Giżycko informuje. 

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

– Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

– Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

– Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

– Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wypłata dodatku osobie, która wniosek złoży do 31 stycznia 2022 r. zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o  wsparcie. Osoba, która złoży wniosek do 31 października 2022 r. otrzyma dodatek wypłacony do 2 grudnia 2022 r. w wysokości 100% przysługującego świadczenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminę.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 33 (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 3. Tel. 874299945

Więcej informacji można uzyskać pod numerem infolinii: +48 223691444 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Załączniki

Opublikowano na zlecenie Urzędu Gminy Giżycko.

Redakcja GIZYCKO.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.