Czy Warmia i Mazury mają receptę na turystykę medyczną?

0

Co zrobić, aby Warmia i Mazury stały się polskim zagłębiem turystyki medycznej oraz jak skutecznie przyciągnąć podróżników zdrowotnych z kraju i zagranicy – to główne pytania, na które odpowiedzi poszukiwali uczestnicy 12. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy 16 października spotkali się w Ostródzie, nie mają wątpliwości: turystyka zdrowotna to dla regionu ogromna szansa na rozwój gospodarczy, ale w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia.

12. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur otworzyli gospodarze wydarzenia – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki, którzy podkreślali zarówno potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie turystyki zdrowotnej, jak też zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami oraz przedsiębiorcami w tym obszarze.

– Już po raz dwunasty wędrujemy po regionie warmińsko-mazurskim i mamy okazję do dyskutowania o współpracy między samorządami i przedsiębiorcami. W układzie tym wykorzystujemy bardzo ważne preferencje, które po części są dane nam z natury, ale też w dużej mierze wypracowane przez świat biznesu we współpracy z samorządamipowiedział Gustaw Marek Brzezin. – Wszyscy znamy dobrze trzy inteligentne specjalizacje regionu: ekonomię wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. Teraz, szczególnie podczas dwudniowego wydarzenia, analizowaliśmy wielką szansę i możliwości najnowszej specjalizacji „zdrowe życie”. Została ona powołana przez zarząd województwa, ale w dużej mierze jest oddolnie kreowana przez świat turystyczny, gospodarczy, medyczny – dodał.

Turystyka medyczna – szansa, ale i wyzwanie!

W trakcie pierwszej prelekcji „Warmia i Mazury: Zdrowe życie, czysty zysk” Robert Szewczyk, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentował liczne projekty promocyjne realizowane przez pracowników departamentu. Turystyka zdrowotna, podobnie jak inne sfery życia gospodarczego, nie może bowiem funkcjonować bez skutecznych i długofalowych działań ukierunkowanych na pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych. Z kolei dr Anna Białk-Wolf z Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej w swojej prelekcji „Turystyka zdrowotna – interesariusze i obszary współpracy” zwróciła uwagę m.in. na wyzwania związane z budowaniem atrakcyjnej destynacji dla podróżników medycznych.

Obecnie turysta medyczny nie zastanawia się, gdzie ma pojechać, tylko po co. Także przede wszystkim trzeba pracować nad zbudowaniem samej destynacji i jej spójnego wizerunku. Lokalizacja, dostępność czy atrakcyjność turystyczna to kwestie oczywiście istotne, ale z drugiej strony podmioty medyczne muszą mieć ofertę dostosowaną do potrzeb turysty, muszą mieć personel, który potrafi spełniać te oczekiwania, muszą mieć wyposażenie na odpowiednim poziomie – przekonywała ekspertka. – Należy także pamiętać, że destynacja to więcej niż cel podróży. To produkt turystyczny składający się z wielu różnych elementów, które muszą być ze sobą spójne, tak aby przekonywały i były wiarygodne – dodała.

Ważną częścią wydarzenia były także panele dyskusyjne. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Medyczny podróżnik – od slowlife do highlife” wzięli udział Mariusz Arent, prezes Fundacji Promocji Turystyki Medycznej, dr Jarosław Klimczak, prezes Zarządu Warmińsko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Aleksandra Klonowska-Szałek, Founder slowhop.com, dr hab. Adrian Lubowecki-Vikuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki. Zaproszeni eksperci starali się naświetlić uczestnikom, kim jest dzisiaj turysta zdrowotny, jakie ma potrzeby, co przyciąga go do danej destynacji, gdzie szuka informacji i na jakiej podstawie dokonuje swoich wyborów.  

– Jeśli zastanawialibyśmy się, kim jest turysta medyczny w Polsce, to po pierwsze trzeba byłoby go rozgraniczyć na turystę krajowego i zagranicznego. Rodzimy turysta medyczny nie jest głównie nastawiony na atrakcje turystyczne, ale także na jakość. To mit, że skupia się tylko na cenie – tłumaczył dr hab. Adrian Lubowecki-Vikuk, wskazując także na inne typy turystów zdrowotnych, w tym turystów dentystycznych z zagranicy, którzy stanowią około 80% rynku. Dla nich z kolei liczy się zarówno jakość, jak i cena.

Biorący udział w panelu eksperci przekonywali, że aby turysta zdrowotny zdecydował się przyjechać do danej destynacji, musi mieć świadomość dostępnych i adresowanych do niego produktów.

– Po pierwsze trzeba mieć produkt na najwyższym poziomie, ale bardzo ważna jest też jego promocja. Ludzie w Polsce, już nie mówiąc o świecie, nie wiedzą, jak u nas jest. W związku z tym trzeba im pokazywać, dlaczego warto przyjechać do naszego regionu, a nie na przykład do Chorwacji czy Włoch – powiedział dr Jarosław Klimczak, prezes Zarządu Warmińsko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Potrafimy w Polsce budować piękne obiekty, potrafimy tworzyć produkty, natomiast na szarym końcu jest marketingowe sprzedanie tego – dodał, przekonując, że problemem są przede wszystkim zbyt niskie nakłady finansowe przeznaczane na promocję.

Z kolei Mariusz Arent, prezes Fundacji Promocji Turystyki Medycznej, zauważył, że jeszcze kilka lat temu Polska, dzięki programowi Go To Brand, miała swój bardzo dobry moment rozpoznawalności jako destynacji turystyki medycznej i zdrowotnej. Dzięki temu znajdowała się w ścisłej europejskiej czołówce. Sytuację tę zmieniła pandemia.

Od tego czasu konkurencja bardzo wzrosła. Kolejne państwa, widząc atrakcyjność rynku i wrastające zapotrzebowanie na usługi medyczne, zaczynają na tyle skutecznie funkcjonować w tym obszarze, że Polska nie konkuruje już tylko z Węgrami, Czechami czy Niemcami, ale także z Litwą, Chorwacją czy wszystkimi okolicznymi krajami – przekonywał.

Warmia i Mazury – na zdrowie!

Szacuje się, że co roku nawet kilkaset tysięcy cudzoziemców przyjeżdża do Polski, aby korzystać z zabiegów medycznych oraz kuracji w sanatoriach, uzdrowiskach i obiektach SPA. Przyciągają ich nie tylko konkurencyjne ceny, ale także wysoka jakość i szeroki wachlarz oferowanych usług. Co zrobić, aby jak najwięcej z nich trafiało na Warmię i Mazury? Na to pytanie starali się odpowiedzieć goście drugiego panelu dyskusyjnego „Warmia i Mazury – recepta na turystykę medyczną”. Marta Wangin, dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zauważyła, że jedną z barier w dynamicznym rozwoju turystyki zdrowotnej nie tylko na Warmii i Mazurach, ale również w całym kraju, jest brak dostępu do wykwalifikowanych kadr. Jako przykład podała fizjoterapeutów, którzy znajdują się na liście 27 profesji deficytowych według Barometru Zawodów.

– Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, największej jednostce naukowej w regionie, ruszyliśmy w tym roku z kierunkiem fizjoterapia. Naukę rozpoczęło około osiemdziesięciu studentów. Osoby, które przyszły dzisiaj na uczelnię, będą mogły świadczyć pracę dopiero za pięć lat. To istotna przepaść – powiedziała ekspertka.

Na problem braku kadr zwróciła uwagę także Maria Jedlińska, dyrektor Mazurskiego Centrum Rehabilitacji, która dwa lata temu otworzyła nowoczesną placówkę rehabilitacyjną w Dębowej Górze. Jak przyznała, skompletowanie zespołu zajęło jej wiele miesięcy. Podobnego zdania był Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

– Musimy wrócić do edukacji zawodowej. Co z tego, że wybudujemy przepiękne budynki, skoro nie będzie komu w nich pracować – przekonywał, zwracając także uwagę na potrzebę zacieśniania partnerstwa pomiędzy samorządami a biznesem.

Z kolei Marzena Strok-Sadłoczłonek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna podkreśliła, że rozwój turystyki zdrowotnej, w tym przede wszystkim turystyki medycznej, to dla regionu ogromne wyzwanie. Jednocześnie zgodziła się z innym ekspertami, że ogromną szansą dla Warmii i Mazur, zwłaszcza w początkowym etapie wdrażania nowej inteligentnej specjalizacji „zdrowe życie”, może być skupienie się na obszarach takich jak profilaktyka, rehabilitacja czy wellbeing.

Gośćmi drugiego panelu dyskusyjnego byli także Łukasz Chylicki, kierownik ds. sprzedaży Philips Polska oraz Michał Danowski, prezes AccessMedica. Po jego zakończeniu uczestnicy festiwalu wzięli udział w warsztacie kompetencyjnym Wyzwalanie fascynacji miejscem, produktem, regionem”, podczas którego Adam Pioch ze Storytelling Power edukował, jak budować angażujące historie na potrzeby m.in. promocji destynacji turystyki zdrowotnej.

Nagrody dla samorządów i przedsiębiorców

Tradycyjnie, na zakończenie pierwszego dnia festiwalu, odbyła się Gala, podczas której ogłoszono wyniki 11. edycji Konkursu „PRO Warmia i Mazury” na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego, zrealizowane w 2022 roku. W kategorii promocja gospodarcza wyróżnienie otrzymał projekt: „Punkt Obsługi Inwestora” zrealizowany przez gminę Olsztynek, nagrodę główną jury konkursu przyznało za projekt: „Kadry nowoczesnej gospodarki” i „Kurs na IT” Powiatowemu Urzędowi Pracy w Iławie. W kategorii promocja ogólna wyróżniony został projekt: „Kampania Zdrowe L@to” powiatu ostródzkiego, a nagrodę główną przyznano za projekt: „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” gminie Gołdap.

Nowym punktem w agendzie wydarzenia było rozstrzygnięcie III edycji prowadzonego przez samorząd województwa projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”. Jego celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a tym samym promujących pozytywny wizerunek regionu. „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” w kategorii Żagle Warmii i Mazur wręczono Warmińsko-Mazurskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, a także firmom Polbis Auto Sp. z o.o., Tymbark-MWS Sp. z o.o. oraz CAIRO-soft Sp. z o.o.

(Zespół 12. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur)

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze