Gmina Giżycko jest niezwykle piękna, gościnna i atrakcyjnie usytuowana w samym sercu Mazur. Pełna osób zaangażowanych w życie społeczne, rozwój kultury, pomoc, sport czy promocję. Chętnie odwiedzana przez turystów, których przyciąga niezapomniany  krajobraz, czyste powietrze, cisza oraz bogaty świat roślin i zwierząt. W sezonie letnim odbywa się tu wiele imprez kulturalnych.

Gmina Giżycko posiada obiekty sportowo rekreacyjne (Park Wodny w Wilkasach, ogólnodostępne boiska ze sztuczną i trawiastą nawierzchnią). Mamy oznakowane szlaki oraz trasy turystyczne i spacerowe. Liczne jeziora w gminie zapewniają wspaniały wypoczynek, możliwość podziwiania niezwykłych widoków i dostarczają niezapomnianych przeżyć.

To wszystko zobowiązuje do jak największej dbałości o teren Gminy i jej rozwój.

Aby zapewnić odpowiednią rozbudowę infrastruktury w Gminie Giżycko, korzystamy z różnych źródeł dofinansowań. Środki na przedsięwzięcia pozyskujemy ze źródeł unijnych oraz wsparcia krajowego. Oczywiście otrzymanie wsparcie musi być dofinansowane wkładem własnym w odpowiedniej wysokości. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu finansami realizujemy rekordowe ilości inwestycji. Tylko w roku 2021 całkowity koszt inwestycji wyniósł 35 974 066,51 zł, z czego 19 601 849,88 zł to projekty realizowane przy wsparciu UE, a 16 372 216,63 zł to projekty realizowane przy wsparciu krajowym. Dofinansowanie do tych projektów wyniosło odpowiednio 14 713 504,47 zł oraz 12 037 652,92 zł.

Każdy kolejny rok to nowe wyzwania.

W roku 2022 Gmina ukończyła kilka niezmiernie ważnych inwestycji. W miejscowościach Wilkaski, Szczybały Giżyckie i Kozin poprawiono jakość gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę nowych nitek sieci. Przebudowano również sieć kanalizacji sanitarnej na terenie SM NIEGOCIN w Bystrym. Za chwilę zostanie ukończona i oddana do użytku kanalizacja Kąp-Upałty. Ta inwestycja jest realizowana przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym. Inwestycji tych nie widać, ponieważ sieci są umieszczone głęboko w ziemi, ale cel uświęca środki. Dzięki nowym sieciom poprawi się komfort życia mieszkańców, przebywających na naszym terenie turystów, a przede wszystkim zadbamy o nasze środowisko.

Wyjdźmy zatem na powierzchnię Gminy Giżycko.

Każdy kto przejeżdża przez teren Gminy Giżycko widzi, jak nam ona pięknieje. W czerwcu odebraliśmy nowo wybudowane świetlice wiejskie w Kożuchach Wielkich i Wronce oraz zakończyliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bystrym. Jesteśmy podczas rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkasach o część dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną. To wszystko robimy w trosce o naszych najmniejszych mieszkańców. Dla nich Gmina Giżycko jak co roku, również w te rozpoczynające się wakacje, przygotowała specjalną ofertę półkolonii w Akademickim Związku Sportowym COSA w Wilkasach, Wiosce Surfów w Wilkasach oraz w Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK w Pięknej Górze. Ogółem w półkoloniach udział weźmie 96 dzieci. Półkolonie są dofinansowane z budżetu Gminy Giżycko. O letni wypoczynek dzieci zadba również Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji z siedzibą w Wilkasach. GOKiR przygotował atrakcyjną ofertę różnorodnych i interesujących zajęć. Łącznie przez cztery tygodnie (dwa dwutygodniowe turnusy) na pięćdziesięcioro dzieci czekają gry i zabawy edukacyjne, wycieczki m.in. do Ełku, Kadzidłowa i Okrągłego, warsztaty, kino oraz Park Wodny w Wilkasach. Dzięki otrzymanemu wsparciu z programu Cyfrowa Gmina zostały zakupione laptopy i komputery, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich.

Jedziemy dalej naszymi drogami.

Oczywiście jednym z najważniejszych czynników wpływających na komfort życia mieszkańców jest stan infrastruktury drogowej. Gmina Giżycko cały czas inwestuje w drogi oraz poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Tylko w tym półroczu na naszym terenie wybudowany został chodnik w Bogacku, ścieżka pieszo-rowerowa i droga asfaltowa w Dobie, ścieżka rowerowa z Bogaczewa do Kanału Kula o nawierzchni bitumicznej oraz w trakcie budowy jest ścieżka rowerowa z Wilkas do Bogaczewa. Ponadto w Wilkasach zbudowano przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Brzozową oraz przejścia przez drogę na Brzozowej i Kwiatowej. Gmina Giżycko w czerwcu zrealizowała także remont ul. Spacerowej w Gajewie. Na dniach ruszy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulimy. Po otrzymaniu dofinansowania w kolejce na budowę i modernizację czekają już następne zaplanowane inwestycje drogowe.

Potrzeby są ogromne i sukcesywnie je realizujemy.   

Największą atrakcją naszej Gminy są niewątpliwie jeziora. Dlatego Gmina Giżycko inwestuje w rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i niebawem, ponieważ umowy zostały już podpisane, zostaną zagospodarowane nabrzeża jezior w Wilkasach (ul. Zalesie), w Kozinie i Bogaczewie.    

Będzie jeszcze piękniej! 

Za sprawą naszych mieszkańców i Funduszu Sołeckiego, który jest do dyspozycji we wszystkich sołectwach Gminy Giżycko. Prawie 700 tys. zł można przeznaczyć na cele, które wg mieszkańców są najważniejsze.

Budujemy, remontujemy, inwestujemy i się integrujemy!

Reklama