Wraz z początkiem nowego roku, nastąpiła zmiana cen biletów za przejazdy autobusowe na terenie gminy Giżycko.

Dostaliśmy od mieszkańców dojeżdżających do szkoły lub pracy wiele sygnałów, że znikły ulgi z których dotychczas korzystali. W poniedziałek opublikowaliśmy list Czytelnika ((Bez ulg na bilety w komunikacji gminnej- kliknij żeby przeczytać)O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym. Jak się okazuje ulgi pozostały, ale tylko na niektóre kursy.

Możliwe, że gdyby urzędnicy lepiej doinformowali mieszkańców o zmianach w komunikacji gminnej, to można by uniknąć sytuacji o której poinformował nas Czytelnik.

„W odpowiedzi na maila w sprawie sprzedaży biletu i funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Giżycko informuję, że GZK Sp. z o.o. zajmuje się przewozem pasażerów na terenie Gminy i Miasta Giżycko. Przewóz zorganizowany jest w dwóch rodzajach komunikacji, w których obowiązują zgodnie z odrębnymi uregulowaniami, różne ulgi oraz inne ceny biletów.
W komunikacji miejsko-gminnej pasażera obowiązują ulgi wynikające z uchwały podjętej przez Radę Gminy z dnia 16.03.2016 r.(treść uchwały poniżej). W tym rodzaju komunikacji obowiązują następujące ceny: I strefa 3,50 zł – do 8 km, II strefa 5,00 zł – powyżej 8 km.

UCHWAŁA NR XIX/197/2016 RADY GMINY GIŻYCKO Z DNIA 17 MARCA 2016 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ULG I ZWOLNIEŃ ZA PRZEJAZDY WYKONYWANE LOKALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM NA OBSZARZE GMINY GIŻYCKO

W komunikacji autobusowej tzw. regularnej obowiązują ceny: I strefa 4,00 zł – do 8 km, II strefa 6,00 zł – powyżej 8 km oraz ulgi ustawowe wynikające z postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, ze zm.), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U z 2016r.,
poz.871, ze zm.),ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824, ze zm.), ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255,, zwanych dalej „Ustawami”, które są finansowane ze środków budżetu państwa. Transport regularny został zorganizowany na prośbę mieszkańców, w celu zwiększenia ilości kursów obsługujących miejscowości w gminie. Wcześniejsi przewoźnicy zrezygnowali ze świadczenia usług transportowych na tych liniach pomimo tego, że cena biletów wówczas wynosiła od 8 do 10 zł.

Wprowadziliśmy oznaczenia umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju transportu.

Na rozkładach jazdy linie oznaczone literą „S” określają kursy komunikacji regularnej autobusowej. Wszystkie pozostałe oznaczenia dotyczą komunikacji miejsko-gminnej. Ponadto autobusy komunikacji miejsko-gminnej wyposażone są w wyświetlacze numerów kursów (z przodu, z boku i tyłu pojazdów) oraz tabliczką miejscowości.
W autobusach komunikacji regularnej umieszczone zostały informacje o cenach i ulgach dla pasażerów. W celu poprawienia systemu informacji o rodzaju komunikacji, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. umieści na przystankach oddzielny rozkład jazdy dla przewozów regularnych. W przedmiocie wystawionego biletu pragnę poinformować, iż z wyjaśnień kierowcy autobusu, który wydrukował bilet z ilością 45 kilometrów wynika, że przy wykonywaniu kursu Giżycko –Doba-Wilkasy-Giżycko (jest to kurs okrężny) kierowca wprowadził numer kursu w kasie fiskalnej, nie zmienił jednak w kasie przystanku wyjazdowego w Dobie i dlatego na bilecie widnieje trasa Giżycko-Giżycko, a powinno
być Doba-Giżycko i 25 km. Błędnie wybrany przystanek wyjazdowy oraz ilość kilometrów nie miała wpływu na cenę biletu. Doba znajduje się w II strefie, gdzie cena biletu w transporcie regularnym wynosi 6,00 złotych. Był to przypadek incydentalny. Z kierowcą przeprowadzono rozmowę dotyczącą potrzeby dołożenia większej dbałości przy wprowadzaniu danych.”

Z poważaniem
Andrzej Ligęzowski – Prezes GZK

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO W REGULARNYCH PRZEWOZACH OSÓB (ZA WYJĄTKIEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

OBOWIĄZUJĄCE OD 02.01.2017 r.

BILETY JEDNORAZOWE

Wys.Osoby uprawnionePodstawa prawna
ulgi
100%STRAŻ GRANICZNAUstawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz..U. z
2014 r., poz. 1402 z późn. zm.)
100%POSEŁUstawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
SENATORsenatora (Dz.U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.)
100%DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiemUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
niekorzystania z oddzielnego miejsca doprzejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
siedzenia)2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
95%OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DOUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJIprzejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO
I GRUPY
93%NIEWIDOMY NIEZDOLNY DOUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
78%NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
WOJENNYCH
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce)
STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania
czynności służbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności
służbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności
służbowych)Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
78%
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJprzejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
(w czasie wykonywania czynności Służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
OPIEKUN DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB
DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ
78%INWALIDA WOJENNY I GRUPAUstawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r.   Nr 101, poz. 648 z
późn. zm)
51%KOMBATANTUstawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennychi okresu
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206)
37%NIEWIDOMYUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
37%INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I)Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r.   Nr 101, poz. 648 z
późn. zm)
37%WETERAN INWALIDAUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa. (Dz.U. Nr 205 poz. 1203)

 

 

BILETY MIESIĘCZNE

93%NIEWIDOMY NIEZDOLNY DOUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
78%DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUBUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
STUDENTprzejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
51%
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
DOKTORANTprzejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
49%UCZEŃUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
37%NIEWIDOMYUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLIUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
33%NAUCZYCIELprzejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012 r., poz. 1138 z późn. zm.)
NAUCZYCIEL AKADEMICKI

 

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Is

zniżki :inwalida wojenny 37%, poseł, senator 100% -coś się komuś pomieszało