Od początku lutego, główne biuro Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej działa w nowej siedzibie. Biuro na ul. Słowiańskiej 2/7 obsługuje wszystkie sprawy, które do tej pory można było zrealizować w budynku Urzędu Miejskiego przy al. 1 Maja 14.

Jak przyznaje dyrektor placówki Ewa Ostrowska, obsługa interesantów w nowej lokalizacji jest dużo wygodniejsza. Większa przestrzeń daje więcej możliwości. W przyszłości będzie ją można wykorzystywać np. na spotkania Rady Seniorów czy narady z pedagogami. Placówka działa w dotychczasowych godzinach, tj. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30. Telefony i poczta mailowa nie uległy zmianie.

Centrum Profilaktyki zostało utworzone w 2002 r. jako Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku. Od 2006 roku funkcjonuje jako Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Centrum jest jednostką samorządową Gminy Miejskiej Giżycko. Placówką zarządza dyrektor Ewa Ostrowska.

Zadania Centrum Profilaktyki obejmują m.in: profilaktykę uzależnień oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, oraz społeczności lokalnej; profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia mieszkańców; psychoedukację i socjoterapię dzieci, młodzieży oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin; udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową; organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie używania napojów alkoholowych oraz przyczyn i skutków uzależnienia; wakacyjne formy pracy wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i rodziców; aktywizację osób starszych poprzez profilaktykę zdrowotną, zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne, kulturalne, artystyczne i działania edukacyjne; czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach Centrum Profilaktyki funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata”, Streetworking Giżycko, Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, terapeutyczne, pedagogiczne i psychologiczne), Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet III Wieku.

Informacja, fot.: gizycko.pl/ JMK

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
oficer prowadzący

Mówił mi jeden gość, że na Słowiańskiej, po wojnie, osiedli się UB-ecy, ale nie wiem, czy to prawda. Podobno ich potomkowie mają się dobrze w Giżu aż do dzisiaj.