Budowa drogi wewnętrznej ze zjazdem na drogę powiatową w Kożuchach Wielkich

0

Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – z dochodów Województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w 2023 roku – na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce geod. nr 139 wraz z budową zjazdu na drogę powiatową nr 1823 N w miejscowości Kożuchy Wielkie” w kwocie 50.000,00 zł.

Droga wewnętrzna w msc. Kożuchy Wielkie, stanowi dojazd do zaplecza istniejącej zabudowy zagrodowej oraz pól uprawnych.

Na odcinku około 0,25 km – droga nie spełnia warunków dojazdu do pól uprawnych z uwagi na przebieg przez teren podmokły na którym w okresach wiosenno-letnich powstaje zastoisko wody; na odcinku od km 0+250 do km 0+800 – droga o nawierzchni z gruntu rodzimego miejscami wzmocniona żwirem.

Na odcinku od km 0+800 do km 1+244 – droga nie posiada urządzonego pasa drogowego. Użytkowanie istniejących urządzonych odcinków drogi odbywa za pośrednictwem indywidualnych przejazdów przez tereny przyległych posesji z zabudową zagrodową.

W ramach zadania planuje się na długości 0,520 km budowę drogi w zakresie:

  • zmiany nawierzchni z gruntu rodzimego na nawierzchnię z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm i szerokości jezdni 3,50 m.

W ramach robót dodatkowych zaplanowano :

  • od km 0+900,00 do km 1+100,00 – wzdłuż jezdni oczyszczenie z krzaków istniejącego rowu przydrożnego,
  • od km 1+240,50 do km 1+250,50 – budowę zjazdu na drogę powiatową nr 1823 N o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  • umieszczenie oznakowania pionowego B-20 „stop” przed zjazdem na drogę powiatową nr 1823 N,
  • uzupełnienie poboczy z gruntu rodzimego pozyskanego z korytowania obustronnie na całej długości drogi.

Termin realizacji zadania do 31.10.2023 roku. Przewidywany koszt kwalifikowany realizacji zadania to 139196,14 złotych.

(Urząd Gminy Giżycko)

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze