Bezpłatne kolonie dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Giżycko

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych kolonii dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Giżycko.

Miejsce kolonii:

Ośrodek kolonijny w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Pierwszeństwo udziału z bezpłatnych koloniach mają dzieci:

  • objęte pieczą zastępczą
  • pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane w rozumieniu art.4 pkt.43 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe,
  • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Karty kolonijne są dostępny w pracowników socjalnych tel. 87 429 9962, 87 429 99 47

Reklama