500+świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowy próg dochodowy

0

Prawie 27 tysięcy – tyle wniosków o świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji złożono do końca 2020 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim. Do olsztyńskiego Oddziału ZUS wpłynęło ponad 18 tys. wniosków (ponad 11 tys. wniosków złożyły kobiety a prawie 6,5 tys. mężczyźni), a do elbląskiego Oddziału – prawie 9 tys. (kobiety złożyły ponad 5,5 tys. wniosków, natomiast mężczyźni ponad 3 tys.) Łączna kwota wypłat to prawie 8,5 mln złotych. Oddział w Olsztynie – prawie 5,8 mln zł, w Elblągu – 2,7 mln zł.

O świadczenie uzupełniające można się ubiegać od października 2019 roku. Mogą ubiegać się o nie osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem przez lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Gdy nie ma takiego orzeczenia to ZUS skieruje osobę na badanie lub wyda orzeczenie na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej.

Świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane „z urzędu”, a jedynie na wniosek. Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego są wydawane w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

-„Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi 500 zł i przysługuje tym osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury czy renty) albo łączna kwota tych świadczeń nie przekracza 1772,08 zł „ – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Dla przykładu:

W przypadku przyjęcia, że kwota 1400 zł stanowi wysokość brutto emerytury, po waloryzacji na dzień 01.03.2021r. wynosi 1459,36 zł (1400 zł x 104,24%). Wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę pomiędzy kwotą 1772,08 zł a kwotą emerytury brutto 1459,36 zł, tj. będzie wypłacane w kwocie 312,72 zł.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze