XL Sesja Rady Gminy Giżycko za nami [WIDEO]

0

W czwartek, 28 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbyła się XL Sesja Rady Gminy Giżycko. 

Podczas posiedzenia XL Sesji Rady Gminy Giżycko przedstawiono m.in informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Giżycko w roku szkolnym 2020/2021. 

W dalszej kolejności obrad podjęto uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. cześć działki o nr geodezyjnym 4/53, położonej w obrębie geodezyjnym Upałty, miejscowość Upałty Małe, dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 644, położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2021 rok.

Ponad 8,4 miliona zł. trafi do Gminy Giżycko [CZYTAJ WIĘCEJ]

Cofnięte zezwolenie na prowadzenie schroniska dla psów

Decyzją z dnia 06.05.2021 r. cofnąłem, bez odszkodowania, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt – poinformował wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz

Powodami cofnięcia zezwolenia były następujące czynniki stwierdzone podczas 6 kontroli schroniska w zakresie spełniania warunków zezwolenia przeprowadzonych w dniach: 30.12.2020 r., 20.01.2021 r., 26.01.2021 r., 28.01.2021 r., 01.04.2021 r. i 12.04.2021 r.:

1) Brak  umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2)   Brak bieżącego wywozu nieczystości ciekłych.
3)   Brak bieżącego wywozu wytworzonych odpadów z czyszczenia boksów.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie po kilku miesiącach rozpatrywania odwołania, utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Giżycko.

W dniu 25.10.2021 r. odstąpiłem od umowy, z uwagi na okoliczność cofnięcia zezwolenia. Dodam, że nie ma na obszarze gminy Giżycko podmiotu, który miałby zezwolenie na realizację zadań dotyczących przyjmowania bezdomnych psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt i sprawowania opieki nad nimi – dodaje wójt Marek Jasudowicz

W dniu 27.10.2021 r. wyłoniono nowego Wykonawcę umowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn. W najbliższych dniach pieski zostaną przewiezione do schroniska w Pudwągach. 

Zobacz wideo z XL Sesji Rady Gminy Giżycko

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Giżycko w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
  cześć działki o nr geodezyjnym 4/53, położonej w obrębie geodezyjnym Upałty, miejscowość Upałty Małe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
  działki o nr geodezyjnym 644, położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2021 rok.
 9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym – oświadczenia składane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  i pracowników.
 10. Informacja dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym – oświadczenia składane przez Radnych Rady Gminy Giżycko.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze