Umowa przedwstępna kupna mieszkania – o czym pamiętać?

0

Zakup mieszkania wiąże się z wieloma formalnościami. Jedną z nich bywa podpisanie umowy przedwstępnej, która pozwala na zarezerwowanie lokalu na ustalonych zasadach nim możliwe będzie podpisanie umowy właściwej – przyrzeczonej. Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna mieszkania, dlaczego się ją zawiera i na co zwrócić uwagę?

Czym jest umowa przedwstępna i dlaczego się ją zawiera?

W wielu transakcjach, które dotyczą zakupu nieruchomości, przed podpisaniem właściwej umowy kupna-sprzedaży zawierana jest umowa przedwstępna. Dlaczego? Najczęściej wynika to z faktu, że zakup nieruchomości wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu – takie statystyki potwierdzają deweloperzy w Giżycku https://rynekpierwotny.pl/deweloperzy/s/gizycko/ . Innymi przesłankami dla zawarcia umowy przedwstępnej są: nieuregulowany stan prawny nieruchomości, roszczenia osób trzecich i inne sytuacje, które wymagają wyjaśnienia i odpowiedniego rozwiązania.

Kwestie związane z umowami przedwstępnymi reguluje kodeks cywilny, a konkretniej artykuł 389. Jasno wskazuje on, jakie elementy powinny znaleźć się w tym dokumencie:

· Określenie przedmiotu umowy – położenia nieruchomości, adresu, metrażu.

· Określenie obu stron transakcji.

· Cenę nieruchomości.

Podsumowując: umowę przedwstępną zawiera się wówczas, gdy nie jest możliwe natychmiastowe zawarcie umowy właściwej kupna-sprzedaży nieruchomości. Należy zawrzeć w niej wskazane minimum informacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa ta zawierała również kilka innych zapisów, które ochronią interesy obu stron.

Jakie informacje dodatkowe warto zawrzeć w umowie przedwstępnej?

Artykuł 389. kodeksu cywilnego wskazuje na trzy ważne punkty, jakie muszą znaleźć się w umowie przedwstępnej kupna nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że umowa ta nie może zawierać dodatkowych zapisów – obowiązująca Zasada Swobody Zawierania Umów pozwala na uwzględnienie wielu innych kwestii w umowie przedwstępnej, o ile będą one zgodne z literą prawa. Co jeszcze warto zawrzeć w dokumencie?

· Termin zawarcia umowy przyrzeczonej – warto go wskazać, by obie strony były zmobilizowane do dopełnienia formalności w terminie. Można podać termin graniczny lub konkretną datę zawarcia umowy przyrzeczonej.

· Informację o ewentualnej zaliczce lub zadatku – należy precyzyjnie sformułować tę kwestię, gdyż pomiędzy zaliczką i zadatkiem jest spora różnica.

· Informację o prawie do odstąpienia od umowy – może ono przysługiwać obu stronom w ustalonym terminie lub tylko jednej ze stron, ale za to po uiszczeniu odstępnego. Jeśli zakup nieruchomości ma być kredytowany, w umowie można zawrzeć informację o tym, że w razie, gdyby decyzja kredytowa okazała się negatywna, umowa właściwa nie zostanie zawarta.

Umowa przedwstępna to zabezpieczenie interesu obu stron transakcji, a także dokument, który bywa przydatny podczas formalności związanych z uzyskaniem kredytu. Wiele banków wymaga przedstawienia umowy przedwstępnej i to zawartej notarialnie. Jest to związane z dodatkowym kosztem, ale za to umowa notarialna sporządzona zostanie w pełni profesjonalnie, dzięki czemu nie powinna zawierać żadnych sformułowań, które byłyby trudne w interpretacji.

(artykuł partnerski)

Reklama