Spadek bezrobocia w powiecie giżyckim

0

Według danych opublikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku na koniec sierpnia 2021 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1343 bezrobotnych.

Oznacza to, że liczba osób pozostających bez zatrudnienia zmniejszyła się o 15,7% w porównaniu ze stanem z końca sierpnia ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 156 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 236 osób, w tym:

  • 102 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 43,6% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych,
  • 4 osoby rozpoczęły szkolenia, tj. 1,7%
  • 10 osób rozpoczęło staż, tj. 4,2%
  • 2 osoby rozpoczęły prace społecznie użyteczne, tj. 0,8%
  • 63 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, tj. 26,7%.

Kobiety, zarejestrowane w sierpniu br., w liczbie 77 – stanowiły 49,4% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 727, stanowiąc 54,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,1 pkt proc. więcej niż w końcu sierpnia ubiegłego roku.

Spośród bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 114 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 73,1% ogółu rejestrujących się. Na koniec sierpnia br. w rejestrach urzędu pozostawało 1119 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 83,3% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 1,1 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 85 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 24 miejscami pracy subsydiowanej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze