Realizacja programu 500+

0

W okresie 1-6 kwietnia br. w gminach złożono 33.622 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Na dzień 6 kwietnia br. 16 gmin w województwie Warmińsko-Mazurskim wydało decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego. Ogółem zostało wydanych 321 decyzji, z czego najwięcej miasto i gmina Barczewo – 87 decyzji.

W chwili obecnej gminy przygotowują się do wypłaty świadczeń. Pierwsze wypłaty możliwe są w nadchodzącym tygodniu.

Od 1 kwietnia jest realizowana Regionalna Kampania Informacyjno-Edukacyjna BUS 500+ skierowana do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. W okresie od 1 do 7 kwietnia Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw wdrażania Programu Rodzina 500+ oraz pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odwiedzili 19 gmin oraz 36 wsi naszego województwa. Oprócz zaplanowanych spotkań z mieszkańcami oraz władzami lokalnymi w gminach BUS 500+ zatrzymywał się w miejscach, w których odnotowano największą liczbę mieszkańców min. wiejskie/małe sklepy, parafie, place zabaw dzieci, główne ulice przebiegające przez miejscowości. Osobom, które spotykano na trasie przejazdu oraz w trakcie postoju BUSA przekazywano ulotki, zwracano się z pytaniami czy nie potrzebują informacji i wyjaśnień na temat wdrażanego Programu Rodzina 500 +, na zadawane pytania udzielano odpowiedzi, informowano o terminie i sposobie składania wniosków.

W trakcie wyjazdów wizytowano również ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin, które bezpośrednio zajmują się realizacją zadania, prowadzono rozmowy z kierownikami i pracownikami na temat realizacji Programu oraz ewentualnych problemów.

Na podstawie przekazywanych przez gminy informacji, sprawozdań oraz w wyparciu o spotkania w gminach, należy stwierdzić, że wdrożenie Programu przebiega w sposób prawidłowy, gminy przyjmują wnioski oraz sukcesywnie wydają decyzje.

Joanna Jabłonka-Kastrau – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw wdrażania Programu Rodzina 500+

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze