Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku

0

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027. 

Treść ogłoszenia poniżej.