Prowadzenie łodzi na wodach śródlądowych wiąże się z określonymi obowiązkami, które muszą spełnić armator oraz kapitan. Wśród nich znajduje się także obowiązkowe wyposażenie łodzi, które może różnić się w zależności od wielkości jednostki pływającej, liczby członków załogi, czy też mocy zainstalowanego na łodzi silnika. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem wyposażenia, które musi znaleźć się na łodzi użytkowanej na wodach śródlądowych. W przeciwnym razie kapitan lub armator łodzi narażony jest na kary.

Jakie przepisy określają obowiązkowe wyposażenie łodzi na wodach śródlądowych w Polsce?

Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki i prawa właścicieli i użytkowników jednostek pływających na wodach śródlądowych w Polsce jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku. Dotyczy ono bezpośrednio obowiązkowego wyposażenia i obowiązków dotyczących jednostek przeznaczonych do uprawiania rekreacji i sportu na polskich wodach śródlądowych. Niezastosowanie się do tych wymogów może wiązać się z otrzymaniem mandatu lub jeszcze gorszymi konsekwencjami prawnymi. Należy także pamiętać, że obowiązkowe wyposażenie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo żeglugi załogi oraz samej łodzi. 

Czy na jachcie muszą być koła ratunkowe?

Oczywiście na łodzi musi znajdować się minimum jedno koło ratunkowe, przy czym przepis ten nie dotyczy małych jednostek pływających, których konstrukcja i budowa uniemożliwia umieszczenie koła ratunkowego. Jeżeli jednostka przekracza długość 4 metrów, to musi znaleźć się na niej koło ratunkowe wyposażone w nietonącą linkę o długości 30 metrów i średnicy 8-11 milimetrów. W trakcie żeglugi nocą koło ratunkowe powinno być wyposażone w pławę świetlną zasilaną bateriami. 

Ostateczna liczba kół ratunkowych jest zależna od wielkości łodzi oraz mocy wbudowanego silnika. Łodzie o długości 4-12 metrów i mocy silnika do 10 kW muszą mieć jedno koło ratunkowe. Łodzie powyżej 12 metrów muszą mieć minimum dwa koła ratunkowe. Podobne wymagania stosowane są do jachtów bez napędu. Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczą statków pasażerskich, gdzie liczba kół uzależniona jest od ich wielkości i maksymalnej liczby pasażerów. 

Kamizelki ratunkowe

Kolejnym obowiązkowym wyposażeniem każdej łodzi pływającej są kamizelki ratunkowe lub pasy. Ich liczba jest bezpośrednio zależna od stanu liczebnego załogi. Na każdej jednostce powinno znajdować się tyle kamizelek ratunkowych, ilu członków załogi znajduje się obecnie na pokładzie w trakcie żeglugi. 

Czy tratwy ratunkowe są obowiązkowe?

W większości przypadków żeglugi śródlądowej tratwy ratunkowe nie są obowiązkowym wyposażeniem, jednak ich posiadanie jest zalecane w celu zachowania bezpieczeństwa załogi. Obowiązek posiadania tratwy mają jednostki napędzane mechanicznie o długości przekraczającej 12 metrów, przy czym tratwa może być wymieniona na pływaki ratunkowe lub łodzie. Pojemność tych środków ratunkowych powinna odpowiadać liczbie osób, które znajdują się na jednostce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie obowiązkowego wyposażenia łodzi, warto skonsultować się ze specjalistą lub urzędnikiem. 

Czy gaśnice są obowiązkowe?

W przypadku łodzi przekraczających 3,5 metra długości, a także każdej łodzi wyposażonej w silnik, niezbędne jest posiadanie na jachcie minimum jednej gaśnicy proszkowej o masie 2 kg. Liczba gaśnic na jednostce zależy od wielkości kadłuba oraz mocy zainstalowanego na niej silnika, dlatego warto zweryfikować parametry swojej łodzi z obowiązującymi wymogami.

Co jeszcze powinno znaleźć się na łodzi na wodach śródlądowych?

Ponadto do obowiązkowego wyposażenia łodzi na wodach śródlądowych w Polsce należą również: odbijacze w liczbie odpowiedniej do rozmiarów łodzi (dotyczy jednostek powyżej 3,5 metra), apteczka pierwszej pomocy i bosaki. W przypadku skuterów wymagana jest także zrywka awaryjna do wyłączania silnika. Posiadanie tych wszystkich elementów wyposażenia wpływa korzystnie na jakość i bezpieczeństwo żeglugi i powinno być priorytetem dla każdego członka załogi. 

Przed wyruszeniem w rejs warto sprawdzić stan techniczny oraz zgodność wyposażenia z obowiązującymi przepisami, w tym także termin przydatności w przypadku kamizelek ratunkowych, apteczki, czy też gaśnicy.

(artykuł partnerski)