Często decydując się na wzięcie rożnego rodzaju pożyczek, przeceniamy nasze możliwości finansowe. W wyniku tego nie radzimy sobie ze spłatą kilku zobowiązań jednocześnie, obciążając zbyt mocno nasz budżet lub spóźniając się z uiszczaniem rat. Niestety, w ten sposób znacznie pogłębiamy naszą trudną sytuację materialną i nie możemy znaleźć rozwiązania, które pomoże nam wyjść z długów.

Okazuje się, że na rynku finansowym można z łatwością znaleźć opcję, która może ułatwić nam drogę do spłaty zaległości i poprawy budżetu. Chodzi o kredyt konsolidacyjny (którego oferty porównasz tutaj – https://www.totalmoney.pl/kredyt-konsolidacyjny) na spłatę pożyczek, który możemy zaciągnąć w banku lub w instytucji pozabankowej.

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych, jak wskazuje nazwa, to zobowiązanie skierowane do dłużników, którzy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Korzystając z konsolidacji, możemy połączyć kilka kredytów czy pożyczek w jeden, który instytucje finansowe udzielają nam na lepszych warunkach. Jak się okazuje, kredyt konsolidacyjny przynosi bardzo dużo korzyści osobom, które szukają rozsądnej opcji w sytuacji, gdy nie radzą sobie ze spłatą kilku pożyczek naraz. Taka pomoc finansowa może utorować nam drogę do wyjścia z uciążliwych zadłużeń niemalże od ręki

Na czym dokładnie polega kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych?

Kredyt konsolidacyjny inaczej nazywany jest konsolidacją, czyli połączeniem. Wynika to z faktu, iż taki rodzaj kredytu posiada zupełnie inne działanie i opiera się na innych celach niż pozostałe. Kredyty konsolidacyjne mają przede wszystkim pomóc nam w spłacie zaległych długów i umożliwić uiszczanie rat nowego kredytu na lepszych warunkach. Jak to możliwe?

Bierzemy kredyt konsolidacyjny na spłatę kilku pożyczek, a środki z zobowiązania nie trafiają na nasze konto, jak mamy do czynienia w przypadku innego rodzaju kredytów. W takiej sytuacji zostają one automatycznie przeznaczone na spłatę długów. Kredytobiorca w ten sposób pozbywa się ciążących mu zobowiązań, nie musi spłacać kilku rat jednocześnie i minimalizuje ryzyko wysokich odsetek karnych. Ale nie tylko. Głównym powodem, dla którego zadłużeni decydują się wnioskować o kredyt konsolidacyjny, jest o wiele niższa rata kredytowa niż dotychczas. Zmniejszenie raty jest możliwe dzięki wydłużeniu czasu spłaty. Wówczas otrzymujemy dogodną ratę miesięczną do spłaty, uiszczamy tylko jedną ratę zamiast kilku, a terminowe spłacanie kredytu nie sprawia nam problemu. Pozbywamy się także zaległych zadłużeń.

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

—> Mamy do spłaty kilka pożyczek, których raty są zbyt wysokie

—> Bierzemy kredyt konsolidacyjny w kwocie, która pozostała nam do spłaty

—> Dostajemy o wiele niższą ratę niż suma dotychczasowych

—> Wydłużamy czas spłaty nowego kredytu

—> Spłacamy wszystkie zobowiązania pożyczkowe

—> Unikamy odsetek karnych i egzekucji komorniczej

—> Poprawiamy sytuację finansową

—> Nie musimy zaciągać kolejnych pożyczek na spłatę rat.

Jak widać, działanie kredytu konsolidacyjnego jest niezwykle proste, a korzyści, jakie możemy otrzymać, wpływają na coraz większą liczbę konsumentów decydujących się na wzięcie takiego zobowiązania.

Gdzie wziąć kredyt konsolidacyjny na spłatę pożyczek?

Kwestia, gdzie możemy wziąć kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych, jest uzależniona od formy zobowiązania i instytucji, w której je zaciągnęliśmy. Jeśli spłacamy pożyczki pozabankowe, które wzięliśmy w parabankach, mamy nikłe szanse na to, że bank umożliwi nam ich skonsolidowanie i udzieli nam nowego kredytu. W takich sytuacjach musimy szukać pomocy w firmach pożyczkowych, które będą skore do udzielenia konsolidacji pożyczek.

Z kolei jeśli spłacamy pożyczki zaciągnięte w bankach, to właśnie w tych instytucjach możemy szukać pomocy finansowej w formie konsolidacji. Obecnie instytucje bankowe umożliwiają połączenie w ramach jednej konsolidacji różnego rodzaju produktów. Są to: kredyty i pożyczki bankowe czy karty kredytowe.

Kredyt konsolidacyjny w banku — jakie warunki musimy spełnić?

Chcąc zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w banku, musimy zdawać sobie sprawę, że będzie on wymagał od nas spełnienia tych samych wymogów co przy wnioskowaniu o poprzednie zobowiązania. Niezbędne jest więc posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, która umożliwi nam spłatę nowego kredytu. Absolutnie niedopuszczalne są duże zaległości w spłacie zobowiązań. Jeśli nie uiściliśmy wielu rat, musimy w pierwszej kolejności uregulować tę kwestię, a dopiero później wnioskować o kredyt konsolidacyjny. W przeciwnym razie mamy nikłe szanse na to, że bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek. Ważna jest historia kredytowa w BIK, która jest szczegółowo analizowana przez banki. To właśnie dzięki raportom są one w stanie dowiedzieć się, jak wyglądały spłaty naszych dotychczasowych zobowiązań. Jeśli scoring będzie zbyt niski, musimy poprawić go poprzez spłatę zaległości, by móc wziąć kredyt konsolidacyjny na spłatę pożyczek. Pamiętajmy, że banki kierują swoje oferty konsolidacji do osób zadłużonych. Nie oznacza to jednak, że pozytywnie weryfikują wnioski od konsumentów, którzy miesiącami nie spłacają pożyczek. Byłoby to zbyt ryzykowne dla instytucji i wiązałoby się z prawdopodobieństwem spłaty nowego kredytu nieterminowo.

artykuł partnera