Jak skuteczne są kontrole zwolnień lekarskich

0

Każdemu z nas może przydarzyć się choroba. Ale musimy pamiętać, że przebywając na zwolnieniu lekarskim możemy spodziewać się, sprawdzenia przez pracodawcę, lub ZUS czy faktycznie tego zwolnienia potrzebujemy. Właściciel firmy ma prawo do kontroli pracownika deklarującego  niezdolność do pracy, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

W pierwszym półroczu tego roku w województwie warmińsko-mazurskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 600 tys. zł. To prawie 208 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła również liczba osób, które Zakład pozbawił prawa do zasiłku. W tym roku wydano 530 decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę świadczenia, co stanowi 92 proc. zeszłorocznej liczby (573). W I półroczu tego roku Oddziały ZUS w naszym regionie przeprowadził 7,2 tys. kontroli osób, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego. Było to o blisko 1,3 tys. mniej kontroli niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić systematyczną kontrolę zarówno prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W przypadku pierwszego rodzaju kontroli, lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora i tym samym niezdolna do pracy, a w przypadku drugiej z kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy osoba wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie remontuje mieszkanie lub wypoczywa na wczasach.

Zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniża podstawę wymiaru świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy osoba na zwolnieniu lekarskim traci tytuł do ubezpieczenia chorobowego np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę. Od 1 czerwca 2018 r. jest to kwota 4 622,84 zł. Z tego tytułu w I półroczu tego roku w województwie warmińsko-mazurskim obniżono zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne 968 osobom, na kwotę blisko ponad 1,3 ml. zł.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS-u. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W I półroczu tego roku w naszym województwie Zakład obniżył z tego tytułu świadczenia chorobowe o kwotę 41,5 tys. zł.

Łącznie, w I półroczu 2018 r. Oddziały  ZUS w Elblągu i Olsztynie wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę prawie 2 ml zł.

                                 Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze